Lola Asensio Mota, 95 anys

Vetlla: Sala Montserrat, des de el dia 2-12-2019 a les 16:00 hores,

Cerimònia: el dia 3-12-2019 a les 10:45 hores

Lloc de cerimònia: Oratori La Rambla serveis funeraris

Incineració: el dia 3-12-2019 a les 11:30 hores

Isidora Vílches Casares, 95 anys

Vetlla: sala 2, des del 02/12 a les 11.15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 10 h

Cremació: 03/12 a les 10.30 h

Magdalena Del Arco Calderón Luque, 88 anys

Vetlla: sala 5, des del 02/12 a les 8 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 10.30 h

Inhumació: 03/12 a les 11 h

María Carmen Sánchez Mateos, 61 anys

Vetlla: sala 6, des del 02/12 a les 15 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 11.30 h

Inhumació: 03/12 a les 12 h

Miquel Favà Colom, 79 anys

Vetlla: sala 1, des del 02/12 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 04/12 a les 11.30 h

Inhumació: 04/12 a les 12 h

Carmen Torres Solans, 88 anys

Vetlla: sala 8, des del 02/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 15 h

Cremació: 03/12 a les 15.30 h

Rosa Furadada Guitart, 92 anys

Vetlla: sala 4, des del 02/12 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 16 h

Inhumació: 03/12 a les 16.30 h

Fidela Gómez Gómez, 74 anys

Vetlla: sala 3, des del 02/12 a les 19 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 03/12 a les 17 h

Inhumació: 03/12 a les 17.30 h

Nou comentari