Miguel Montero Grajea, 89 anys

Vetlla: sala 7, des del 08/12 a les 12.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 09/12 a les 12 h

Cremació: 10/12 a les 9 h

Rosario Jiménez Moyano, 80 anys

Vetlla: sala 5, des del 09/12 a les 10 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/12 a les 9 h

Cremació: 10-12-2018 a les 9.30 h

Inhumació de cendres: 11/12 a les 9.30 h

Manuel Castillo Ubiña, 82 anys

Vetlla: sala 6, des del 09/12 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/12 a les 10 h

Inhumació: 10/12 a les 10.30 h

Gertrudis Valladares Espejo, 76 anys

Vetlla: sala 9, des del 09/12 a les 9 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/12 a les 11 h

Cremació: 10/12 a les 11.30 h

Pedro Martín Guerrero, 85 anys

Vetlla: sala 2, des del 09/12 a les 9.30 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 10/12 a les 12 h

Cremació: 10/12 a les 12.30 h

Josep Torrente Linares, 77 anys

Vetlla: La Mola, des de el dia 09-12-2018 a les 16:00 h,

Cerimònia: el dia 10-12-2018 a les 16:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori de la Rambla Serveis Funeraris

Inhumació: el dia 10-12-2018 a les 16:45 hores

Mercè Rius Tarrats, 66 anys

Vetlla: Montcau, des de el dia 09-12-2018 a les 16:00 h,

Cerimònia: el dia 10-12-2018 a les 12:00 hores

Lloc de cerimònia: Oratori de la Rambla Serveis Funeraris

Incineració: el dia 10-12-2018

Nou comentari