Juan Lorca González, 65 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 12 h

Cremació: 08/09 a les 12.30 h

Juan Lorca González, 65 anys

Vetlla: sala 1, des del 07/09 a les 18 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 12 h

Cremació: 08/09 a les 12.30 h

Ramón Martínez Molina, 69 anys

Vetlla: sala 6, des del 07/09 a les 16 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 11 h

Cremació: 08/09 a les 11.30 h

Maria Del Carme Ruiz Zapater, 55 anys

Vetlla: sala 3, des del 07/09 a les 18 h

Cerimònia: Sala cerimònies Tanatori de Terrassa, 08/09 a les 10 h

Cremació: 08-09-2019 a les 10.30 h

Inhumació de cendres: 09/09 a les 9.30 h

Rosa Díaz Mañas, 93 anys

Vetlla: sala 4, des del 07/09 a les 11 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 9 h

Inhumació: 08/09 a les 9.30 h

Ricard Bertrán Domènech, 83 anys

Vetlla: sala 8, des del 07/09 a les 17 h

Cerimònia: Temple Cementiri, 08/09 a les 11.30 h

Inhumació: 08/09 a les 12 h

Nou comentari