Un total de 2.185 alumnes aquest dilluns han començat les classes a algun dels centres d’ensenyament de Castellbisbal, segons les dades de matrícula provisional. D’aquests, 309 cursaran educació infantil, 819 primària i 835 secundària obligatòria. A més, 166 nois i noies cursaran estudis de batxillerat, 48 faran cicles formatius i 8 participaran al Programa de Formació i Inserció (PFI). Cal sumar a la xifra d’alumnes del curs 2020-2021 als 59 nens i nenes matriculats a l’Escola Bressol Municipal La Caseta i als 250 que el proper 21 de setembre començaran a l’Escola de Música Municipal Miquel Blanch.

Per garantir una tornada a l’escola segura, tots els centres educatius del municipi han adaptat les seves instal·lacions i aules a les mesures sanitàries i d’higiene decretades pel Departament de Salut. A més, seguint els protocols, han elaborat el seu propi pla d’obertura, que han fet arribar a totes les famílies. Amb l’objectiu d’acompanyar als centres en aquest inici de curs extraordinari, les regidories de Sanitat i d’Educació han ofert formació específica sobre la Covid-19, a càrrec de la Creu Roja, a tot el personal docent, l’alumnat i a l’equip de monitors i monitores de les escoles. També, pel que fa a l’Escola Municipal de Música Miquel Blanch i a l’Espai d’Adults, el consistori ha habilitat plataformes per poder fer classes telemàtiques i facilitar la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació.

Aquests dies l’Ajuntament també ha posat en marxa un pla de neteja i desinfecció específic per al retorn a les aules, tenint en compte la situació excepcional de la Covid-19. D’aquest pla destaca l’increment d’hores del personal de neteja i desinfecció als centres educatius. En concret, s’ha destinat un/a operari/a de neteja a cadascuna de les quatre escoles de primària que cada dia, de dilluns a divendres, de les 8.00 a les 15.00 hores, s’encarregarà de fer el repàs de les aules on hi hagi canvi d’alumnes. També netejarà i desinfectarà els lavabos i totes aquelles superfícies de més contacte, com ara poms de portes o passamans de baranes, entre d’altres. A més, un equip de tres operaris estarà cada dia, des de les 16.00 i fins les 22.00 hores fent tasques de neteja i desinfecció per tots els centres educatius.

Com ja és habitual, durant l’estiu el personal de Brigada ha fet treballs d’adequació i millora a totes les escoles i instituts. S’han pintat espais, s’han fet tasques de manteniment de les instal·lacions i s’han renovat els sorrals dels patis.

Nou comentari