El grup municipal d’UIPV presentarà en el pròxim ple del mes de setembre de Vacarisses, aquest dia 26 de setembre, una moció per augmentar la freqüència del servei de recollida de residus porta a porta, així com augmentar els horaris de la deixalleria municipal i construir noves àrees d’emergència a Vacarisses.

Per l’agrupació local, en el nou sistema de recollida de residus Porta a Porta de Vacarisses, s’ha detectat que “manquen més dies i més freqüència en la recollida de determinades fraccions, com la matèria orgànica, el plàstic el vidre, i les càpsules del cafè. En l’actual sistema no està prevista la recollida de les càpsules de café, i només hi ha l’opció de portar-les a la deixalleria municipal”.

Igualment, UIPV considera que s’ha comprovat que les dues àrees d’emergència resulten “clarament insuficients” per tal de facilitar l’ús de les àrees d’emergència als veïns que resideixen a les zones més allunyades del municipi com són, els Caus, Ventayol, La Creu, el Palà, la Carena Llarga i Torreblanca II.

Els acords que contempla la moció són:

PRIMER.- Acordar el compromís de l’Ajuntament de Vacarisses de modificar el contracte amb l’empresa de serveis JUAN i JUAN SL. abans d’acabar aquest any 2019, fent les gestions oportunes per tal d’augmentar a dos dies a la setmana la freqüència de recollida de les fraccions següents: La fracció orgànica i envasos, tots els dijous i la fracció d’orgànica i vidre, tots els diumenges, per implantar el servei a principis del 2020.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Vacarisses es comprometi a dotar una partida pressupostària en el pressupost de l’any 2020, per la construcció de tres noves àrees d’emergència amb contenidors intel·ligents, en les zones més allunyades del municipi de Vacarisses, en concret en els següents sectors de població: Els Caus, La Carena Llarga -Torreblanca II i al Ventayol – La Creu.

TERCER.- Augmentar els horaris de la deixalleria, per tal de donar més facilitats i un servei més adequat a les necessitats dels veïns i veïnes.

QUART.- Incorporar en el servei de Porta a Porta, un dia a la setmana, la recollida de càpsules de cafè, amb un distintiu que ho diferenciï de la resta de fraccions.

CINQUE.- Donar compte dels presents acords a la revista municipal El Terme, la Web, i a totes les entitats veïnals i Associacions del municipi.