MónTerrassa
Nou BAN de l’alcalde d’Ullastrell sobre el confinament

L’alcalde d’Ullastrell, Jaume Puig, ha publicat aquest dijous un BAN:

Atesa la necessitat de seguir amb la lluita per evitar la propagació del coronavirus Covid-19, s’informa als ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial només en cas de ser servei esencial o en el cas que ho autoritzin les administracions estatals.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga de naturalesa, que haurà de fer-se, igual que les anteriorment esmentades, de forma individual, llevat que s’acompanyi amb persones amb discapacitat o per alguna altra causa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. Queden tancades al públic les oficines municipals de l’Ajuntament, mantenint l’atenció telefónica. Queden tancats al públic els parcs i places municipals i qualsevol activitat a l’aire lliure.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat, tal i com contempla l’ordenança de civisme i convivència, amb multes de fins a 600 euros.

Nou comentari

Comparteix