Emplaçament: C. de Sant Sebastià, 127 – c. de Lepant – c. de Roger de Llúria – c. del Pare Font

Amb l’enderrocament de la fàbrica Manufactura Auxiliar I, que ocupava l’illa industrial entre els carrers de Lepant, Sant Sebastià i Roger de Llúria, la xemeneia va quedar a l’interior del pati d’un complex d’habitatges unifamiliars de nova construcció.

Característiques: Xemeneia troncocònica, de maó vist, amb base circular amb motllura a la part superior. Té una alçada total de 31 m i un diàmetre de 3,5 m a 2,3 m de la base fins a la corona. Està totalment encerclada amb brides de ferro colat (és la xemeneia de la ciutat que en té més: 18 en total) i està rematada per un potent collarí amb dues motllures. S’aixeca al pati interior d’un conjunt d’habitatges unifamiliars construïts al solar de la primera de les fàbriques de tints i acabats de l’empresa tèxtil Manufactura Auxiliar, fundada el 1916.

Nou comentari