Als barris o nuclis de baixa densitat del districte 4 de Terrassa hi viuen un total de 2.213 persones. Quant a associacionisme, als 3 barris trobem 4 associacions, l’AP del Sector Vista Alegre, l’A. Propietaris Torrent de Les Carbonelles, AV Les Martines i AV Can Palet deVista Alegre. Totes tenen representació i participen al Consell Municipal del Districte 4 (CMD) i l’AV Can Palet de Vista Alegre també a la Plataforma “Dignifica la C243”.

Els temes principals, recurrents i coincidents entre els diferents barris són:
• El mal estat de l’asfalt, i la manca d’enllumenat i diferència d’intensitat entre carrers del mateix barri.
• Can Palet de Vista Alegre va guanyar al PAM 2017 la Construcció d’una zon esportiva. A principis de 2020, es va fer l’encàrrec de l’estudi del projecte a l’empresa Lea Atelier. L’obra té un cost aproximat de 1.500.000€
• El c/ Mas de Canet serveix de drecera als veïns d’una part del barri i de Can Solà (Rubí) per estalviar les cues de la C243 i provoca inseguretat als veïns. Demanen que el carrer sigui d’ús exclusiu pels veïns de la zona.
• Reclamen millores de pacificació del trànsit a la C243
• Instal·lació de càmeres de seguretat després dels robatoris, carreres de cotxes i entrades i sortides sospitoses de cotxes d’alta gamma, detectats. Els municipis veïns tenen càmeres de seguretat i això provoca que aquests barris se sentin més desprotegits.
• Sol·liciten més presència de Policia municipal.
• Millorar la senyalització tant horitzontal com vertical, estudiar els sentits únics dels carrers.
• Transport públic: que entri als barris i allargar recorreguts.
• Tots els barris demanen incrementar la freqüència de la recollida de totes les fraccions d’escombraries. Can Palet de Vista Alegre demana la recollida porta a porta per evitar el problema de la brutícia als contenidors i els abocaments il·legals. Recentment s’ha començat a fer a Ullastrell.
• Traslladen una manca de manteniment i neteja de les herbes de la via pública i dels terrenys de propietat municipal.
• Problema amb la presència de porcs senglars: com deixen les bateries de contenidors i per la seguretat de les persones. Les entitats han fet propostes: fer el tancament perimetral de les bateries de contenidors, incrementar la recollida de les escombraries per evitar que les tapes quedin obertes i així dificultar als animals l’accés, implementar mesures de control de la reproducció dels animals.

Els municipis limítrofs als diferents nuclis, i les seves relacions són:
Can Palet de Vista Alegre: és limítrof amb Ullastrell
• L’AV forma part de la Plataforma Dignifica la C243 i amb aquesta tenen relació amb els ajuntaments de Castellbisbal, Ullastrell, Rubí.

• Projecte energia Positiva: tot i que recentment l’AVV s’ha desvinculat d’aquest projecte, però arrel d’aquest han estat en contacte amb l’Ajuntament de Rubí, Ullastrell i Banyeres del Penedès. Estan en vies de reconvertir el projecte en un altre.
• Porta a porta: L’AVV ha demanat reunir-se amb l’Alcalde d’Ullastrell, i en trobades amb la TA de Serveis Territorials i Seguretat, i la regidora del districte, s’havia valorat la possibilitat de mirar de signar un conveni amb l’Ajuntament d’Ullastrell per fer el porta a porta. Les Martines (Les Carbonelles): és limítrof amb Rubí
• Aquest nucli de baixa densitat comparteix molts carrers amb el municipi limítrof de Rubí i seria interessant valorar la possibilitat d’establir algun mecanisme de relació habitual per aquests carrers, així com per poder revisar altres temes com la neteja de carrers, transport públic i la recollida de residus.

Altres temes a destacar són:
• Petició d’un espai social per part de l’AV Les Martines.
• Fusió entitats veïnals de Les Carbonelles i Les Martines.
• Comerços a Can Palet de Vista Alegre: petició de bar i farmàcia.

Activitats de dinamització
• Vista Alegre i Les Carbonelles: l’any 2020 no van fer tipus d’activitat. L’any 2019 Les Carbonelles sí que va fer un dia de Festa Major.
• Les Martines: fan Festa Major i activitats per dinamitzar el barri (ex: passejades)
• AV Can Palet de Vista Alegre: Fan Festa Major, tenen en marxa el projecte d’Energia Positiva, Fira Zero Waste, activitats mediambientals i altres activitats de dinamització al barri.

Nou comentari