MónTerrassa
La creació d’un nou vial al carrer Sant Pere de Terrassa tira endavant

El govern municipal ha donat via lliure per crear un nou vial al carrer Sant Pere de Terrassa. La Junta de Govern ha aprovat, de manera inicial, el projecte d’urbanització del sector del carrer als números 23-25 presentat per l’empresa AMPU 2 Inversions.

El document recull la intenció d’obrir un nou pas de vianants que permeti connectar Sant Pere amb el passatge Tete Montoliu. La connexió es faria a través d’aquestes dues parcel·les, s’executaria en una única fase de sis mesos i té un pressupost de 533.317,57 euros.

Per fer possible el nou vial caldrà enderrocar els dos edificis existents, que es troben en estat de degradació. Posteriorment, caldrà explanar les terres, pavimentar el vial i els espais públics, col·locar mobiliari urbà i plantar l’arbrat previst. El projecte també contempla fer una nova xarxa de serveis de sanejament, abastament d’aigües, d’enllumenat públic, d’electricitat (baixa tensió) i
d’una nova xarxa de reg.

dsdsd

La superfície del projecte d’urbanització on s’actuarà és de 293 m2, dels quals 87 m2 corresponen a zones verdes (parterres, arbrat i mur vegetal) que contribuiran a naturalitzar aquest espai urbà. El desnivell que hi haurà entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu es resoldrà amb la construcció d’una escala i un ascensor, que formarà part del projecte d’edificació.

Des del govern municipal afirmen que l’aparició d’aquest nou vial contribuirà a millorar la xarxa viària i la connectivitat amb els equipaments que hi ha al voltant del passatge de Tete Montoliu, com el Teatre Alegria, la Nova Jazz Cava, la plaça de l’Ajuntament, la plaça Didó, l’Institut del Teatre, la Sala Muncunill, o el mateix edifici de l’Ajuntament.

La finca del carrer de Sant Pere, 25, que ara s’enderrocarà, té una alçada màxima de planta baixa+3, amb façana de 10 m i una superfície construïda de 1.360 m2 . Mentre que la de Sant Pere, 23, és un immoble de planta baixa+2, amb pati interior i façana de 5 m, i una superfície construïda de 728 m2. L’àmbit d’aquesta modificació puntual, que comprèn una finca registral formada per aquestes dues edificacions, és de 949 m2.

Modificació del POUM i requisits

El Ple de febrer de 2021 va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25, que defineix l’ordenació pel que fa a qualificacions, usos i volumetries, i també incorpora els ajustos derivats de les indicacions fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona al document d’aprovació inicial, aprovat al Ple de maig de 2020.

La proposta de modificació puntual del POUM pretén:
– Mantenir l’objectiu fonamental d’interès públic d’aquest Pla, donar continuïtat al carrer de la Palla, obrint el pas pel carrer de Sant Pere fins al passatge de Tete Montoliu, i generant noves mobilitats.
– Millorar la connectivitat de la xarxa de carrers del centre històric. El passatge de Tete Montoliu comptarà amb una edificació, però no ja de planta baixa, sinó de planta baixa+1, per afavorir que l’accés dels veïns es produeixi per aquest vial. L’alçada d’aquest cos s’ha cenyit a l’amplada del passatge i s’ha previst que la primera planta reculi 2,20 m per potenciar una sensació de major amplitud.
– Reduir l’excessiu sostre d’ús comercial previst al PMU de 2010 i augmentar el d’habitatge, que es tradueix en un increment del total sostre màxim, fixat en 1.823 m2, a diferència dels 1.470 m2 previst en el Pla de Millora i en el POUM. D’aquesta manera, es fa compatible l’ús d’habitatge en planta baixa, però salvaguardant la façana comercial del cos principal (160 m2).

Les previsions municipals és que aquest hivern es faci l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual del POUM en l’àmbit del carrer de Sant Pere, 23-25. Serà a partir de llavors quan el projecte, d’iniciativa privada, pugui tirar endavant.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa