El vicepresident del Consell Comarcal i conseller de Territori i transició ecològica, Carles Rodríguez, ha participat a la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica convocada per la Generalitat de Catalunya. La Cimera ha estat un punt de trobada per acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que permeti afrontar les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb compromisos no només del Govern sinó de tots els agents implicats. La Cimera és una de les mesures que va aprovar l’executiu el passat mes de setembre per fer front a l’emergència climàtica.

La Cimera ha reunit diversos sectors econòmics i socials com el financer i d’assegurances; habitatge, construcció, infraestructures i urbanisme; universitats, ensenyament i recerca; turisme, indústria química i aigua; ports i aeroports; riscos i adaptació als riscos; agricultura, alimentació i aigua; automoció i mobilitat; moviments juvenils d’acció climàtica; tercer sector ambiental; i propietat i gestió de mitjans de comunicació.

El vicepresident Carles Rodríguez ha lamentat que “el govern no hagi convidat a entitats com Fridays for Future, joves que ens urgeixen a prendre mesures immediates per fer front a la crisi climàtica”. “Esperem que aquesta cimera no sigui un mer acte de greenwashing més per part del govern Torra i compti de veritat amb els governs locals del país que ens creiem que cal actuar ja i ho fem”, ha afegit. I ha conclòs afirmant: “Des del Consell tenim la voluntat de treballar conjuntament amb el mon local i la Generalitat per prendre mesures ambicioses per actuar ja”.

Emergència climàtica al Vallès Occidental

El passat 14 de maig de 2019, el Govern de Catalunya va declarar formalment l’emergència climàtica. El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental del 16 de setembre de 2019 va prendre aquesta mateixa decisió i en aquest marc, va instar el Consell Comarcal a la redacció d’un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i a la creació d’una taula política comarcal, així com totes les accions que se’n derivessin, incidint també en la sensibilització a la ciutadania. Seguint aquest mandat, ha estat constituïda la Taula política comarcal, que en reunió inicial del passat 24 d’octubre, ha impulsat els objectius i la proposta de funcionament del Pla Supramunicipal, així com un primer pla de 15 mesures urgents a emprendre a nivell municipal i comarcal.

La Taula política ha acordat també la creació d’un Grup Tècnic de Treball, que s’ha reunit en sessió inicial el passat 16 de desembre, amb gran assistència dels municipis de la comarca, i d’administracions supramunicipals amb activitat en matèria de qualitat de l’aire (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità, i Àrea Metropolitana de Barcelona). Amb les aportacions recopilades a aquesta sessió, s’han iniciat els treballs per a l’adopció de mesures d’aplicació urgent, i a la redacció d’un pla de major abast temporal. Així mateix, el Consell Comarcal ha presentat a la Diputació de Barcelona una sol·licitud per disposar de recursos tècnics especialitzats en la redacció de plans supramunicipals en la matèria.

En paral·lel als treballs tècnics i polítics, el Consell Comarcal està amatent per fer difusió i per col·laborar amb tota mesura desenvolupada per les administracions i pels agents implicats en la preservació de la qualitat de l’aire a la comarca.

Nou comentari