Pla d'informació i prevenció d'incendis forestals (PVI) 2020

Pla d’informació i prevenció d’incendis forestals (PVI) 2020 | Judith Contreras / Diputació de Barcelona

La campanya del Pla d’Informació i Prevenció d’Incendis Forestals (PVI) de la Diputacio de Barcelona iniciat el 12 de juny i que s’estendrà fins al 30 d’agost, ha detectat en aquests dos mesos prop d’un centenar d’incendis en àrees de vegetació que han afectant a un total de 10,5 hectàrees. Concretament, en aquest període s’han detectat 92 incendis, que han afectat petites superfícies de menys de 0,1 ha de terrenys agrícoles i de matolls, i només el 8% d’aquests ha afectat a zones forestals arbrades. Fins a dia d’avui, l’incendi forestal més important es va produir el dia 30 de juliol, afectant 2,5 ha de superfície del Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de Llobregat.

D’acord amb els informes diaris que realitzen l’equip del PVI, d’aquest conjunt d’incendis forestals que s’han produït des del 12 de juny, el 24,68% s’han iniciat als voltants o marges de camins i un 20,78 als marges de carreteres, i el 14,29% s’han iniciat en zones urbanes o d’urbanitzacions. Per comarques, el Vallès Occidental és la s’hi ha produït més incendis, amb 20, seguida del Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. Per contra, les comarques amb menys incendis han estat Osona i el Berguedà, amb tres incidències en cadascuna.

Pel que fa a accions de perill detectades per l’equip del PVI, les principals accions fan referència a elements que obstaculitzen el pas en camins o el mal estat d’aquests, així com per arbres caiguts sobre línies de telèfon o desperfectes en la senyalització. També s’han detectat abocaments de productes inflamables i estat de les zones d’esplai i lleure i revisat els punts d’aigua. Per comarques, les principals incidències s’han detectat al Vallès Occidental i el Baix Llobregat, seguides d’Osona i el Vallès Oriental.

Nou comentari