Contenidor verd de roba i calçat usat
Contenidor verd de roba i calçat usat | Humana

!--akiadsense-->

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des del 1987 promou la reutilització del tèxtil, ha recollit 930 tones de tèxtil usat al Vallès Occidental durant el 2019 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa un augment de l’1,7% respecte l’any anterior (915 tones). Al 2019, els donants van dipositar la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzaven als contenidors de color verd de la Fundació. El servei de recollida selectiva del tèxtil és gratuït i representa un estalvi per als municipis adherits.

Fundació Humana recupera la roba usada a 19 municipis de la comarca. A la demarcació de Terrassa, allà on la recollida selectiva ha registrat les millors dades és:

 Sant Cugat del Vallès 195,6 tones

 Rubí 132,5 tones

 Terrassa 10,2 tones

 Ullastrell 4,8 tones

Les tones recuperades per la Fundació equivalen a 2,1 milions de peces de roba la gestió de les quals implica un doble benefici: el primer és ambiental, perquè en redueix la generació de residus i contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. La reutilització i el reciclatge del tèxtil durant l’any passat van representar un estalvi de 2,9 milions de tones de CO 2 a l’atmosfera. Un estudi de la Comissió Europea indica que per cada kg de roba recuperat i no incinerat es deixen d’emetre 3,169 kg de CO 2

Àgata Soler-roig, responsable de la Fundació a Catalunya, afirma que: “Humana contribueix a fer més sostenible el sector de la gestió de residus amb una visió d’economia circular, ja que introdueix de nou la roba a la cadena de valor, genera recursos amb un impacte social positiu, crea ocupació verda i sostenible, incideix en l’àmbit local i promou la millora de les condicions de vida de les comunitats més desfavorides gràcies a programes de cooperació al desenvolupament”.

Soler-roig recorda que al 2025 tots els municipis de la Unió Europea hauran d’establir una recollida separada per al residu tèxtil, “la qual cosa millorarà sense dubte la baixa taxa de separació en origen, que no arriba al 12% a Catalunya”. Cada català genera 22 kg de residus tèxtils anualment però només se’n recuperen selectivament 2,5 kg. La resta son residus tèxtils generats que van a parar a la fracció resta (i posteriorment a un abocador). Segons l’ARC, representen uns costos directes per a les administracions públiques d’uns 29 milions d’euros anuals.

Destí de la roba usada

Les peces dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: prop del 90% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:

 El 52% es prepara per a la reutilització: el 13% es destina a les botigues de moda sostenible d’Humana a Catalunya i el 39% s'exporta, principalment a l’Àfrica, per a ser venut a preus baixos i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.

 El 37% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge per a què elaborin altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d’automoció).

 El 2% són residus impropis (plàstics, cartrons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.

 El 9% s’envia a un centre de tractament de residus per a disposició final: són productes

que no es poden reutilitzar, ni reciclar ni valoritzar energèticament.

Nou comentari