La recollida selectiva a la regió metropolitana de Barcelona se situa en el 38%, segons dades del 2018, dos punts més que l’any anterior, però encara per sota de la mitjana catalana, que arriba al 42%. L’objectiu és arribar al 50% que estableix Europa als països membres per al 2020. La comarca més proactiva és el Maresme, amb un 45,3%, superior al 43,6% del 2017. També superen la mitjana el Baix Llobregat i l’Alt Penedès. El territori amb un pitjor resultat és el de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, integrada per 36 municipis, que es queda amb el 36,1%. L’any 2018 es van generar 2,4 milions de tones de residus municipals a la regió metropolitana, 1,3 quilos per habitant i dia. Està per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,43 quilos.

Tenint en compte el pes de les comarques de la regió metropolitana, un increment de la recollida selectiva en aquesta part del territori faria créixer substancialment la mitjana de la recollida selectiva a Catalunya. Les cinc ciutats més poblades del país es troben en aquest àmbit, amb els següents percentatges de recollida selectiva: Barcelona, 38%; l’Hospitalet de Llobregat, 24,6%; Terrassa, 38,5%; Badalona, 27%; i Sabadell, 33,6%.

La població de les comarques que integren aquest àmbit és d’uns 5 milions d’habitants, xifra que representa més del 67% de la població de Catalunya. Els 2,4 milions de tones de residus municipals que s’hi van generar l’any 2018 representen el 61% dels residus municipals generats a Catalunya. En envasos, de les 143.800 tones recollides a Catalunya l’any 2018, 84.700 es van recollir selectivament en aquest àmbit, xifra que representa el 59% dels envasos recollits selectivament a tot el país.

Pel que fa a la fracció resta, s’hi van generar 1,5 milions de tones, el 65% d’aquesta fracció a Catalunya.

Nou comentari