Acte institucional commemoratiu del Dia Internacional de les Persones Grans 2017

Acte institucional commemoratiu del Dia Internacional de les Persones Grans 2017 | Aj. Terrassa

La regidora de Gent Gran, Maruja Rambla, ha anunciat que el Govern Municipal està treballant en l’elaboració del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa, el document que ha de servir de guia per a les futures accions municipals relacionades amb aquest col·lectiu. La necessitat d’aquest pla parteix de la constatació que s’està produint un envelliment de la societat cada cop més accentuat i que en la propera dècada aquest col·lectiu serà segurament molt més nombrós i previsiblement gaudirà d’una millor qualitat de vida. Per aquest motiu cal plantejar com abans millor un marc d’acció que tingui en compte aquest nou escenari.

En el marc dels treballs del Pla Estratègic, i concretament dins l’àmbit d’actuació dedicat a la creació d’entorns propicis i favorables, el Govern Municipal treballa també en la creació d’una Taula de prevenció de maltractaments a la Gent Gran. Aquest òrgan estarà liderat pel servei de Gent Gran i els Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa, però la voluntat municipal és que integri també representants del màxim d’agents implicats en aquest àmbit, com ara Mossos d’Esquadra o el Servei Català de Salut. La previsió és que la Taula es pugui constituir abans no acabi el 2017. La Taula treballarà per establir criteris d’actuació que ajudin a identificar casos de maltractament, sistemes de derivació, canals de comunicació entre els diferents agents, etc.

Nou comentari