De vegades tenim la sensació que hi ha ciutats que creixen i es desenvolupen al llarg del
temps obstinades a seguir un destí predeterminat. És com si en aquest afany palpités al llarg
de la Història la voluntat clara i objectiva, dels seus ciutadans, de construir-la en funció de
determinats valors que la impulsin a aconseguir un benestar i un progrés fonamentat en actius
singularment valuosos. Aquest és el cas de Terrassa.


I és que el fet que la nostra ciutat fos punta de llança a Catalunya i Espanya de dues
revolucions industrials, no va ser una casualitat. Com tampoc ho va ser l’afany de disposar
d’una de les quatre escoles superiors d’Enginyeria que a principis del segle XX existien al
conjunt de l’Estat. Terrassa va ser ciutat enginyera -si se’m permet l’expressió- perquè ho va
voler ser, perquè ja en aquell temps va percebre com a necessitat imperiosa per al progrés i el
benestar, tant dels seus ciutadans com del país, la generació i la transmissió de coneixement
vinculades a les empreses i al teixit industrial.


Per això, els universitaris i universitàries de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona
Tech (UPC) creiem que Terrassa, la nostra ciutat, batega amb cor politècnic. Aquesta és una
de les raons per les quals, arran de la celebració dels 120 anys de la primera classe
d’enginyeria a Terrassa, i de la col·locació de la primera pedra de la nostra Escola, ens hem
decidit a fer costat a aquesta efemèride amb el lema “Terrassa Cor Politècnic.”


Tanmateix, aquest no és aquest l’únic motiu. El cor politècnic defineix també la nostra manera
de ser, d’estar i d’actuar, tant a la ciutat de Terrassa com a la societat en general. La majoria de
les universitats del país s’anomenen amb topònims, és a dir, amb la ciutat o la comunitat
autònoma on s’ubiquen. Les sigles de la marca UPC, en canvi, a més d’ubicar la universitat al
nostre país, contenen en si mateixes l’adjectiu que assenyala el tipus de coneixement que
generem, transmetem i transferim. És a dir, a més de ser catalans i terrasencs, som politècnics.
Això ens imprimeix un caràcter especial que no ens fa ni millors ni pitjors que ningú, però que
ens impel·leix a abordar i afrontar tota mena de projectes i reptes d’una manera diferencial, que
es transmet a través d’una sèrie de valors, els valors del cor politècnic. És a dir, la
perseverança, l’objectivitat, l’emprenedoria, la innovació, l’esperit crític, l’esforç i sobretot una
gran capacitat d’anàlisi i d’aportar solucions als problemes de la manera més eficient i òptima
possible.


Per això ens agrada pensar que cada dia que Terrassa desperta, més de 6000 homes i dones
bateguen amb cor politècnic acompanyant, amb el seu ritme, el tràfec quotidià del país i de la
ciutat. Elles i ells fan possible, amb el seu palpitar, que la saba del coneixement, de la
innovació i del progrés flueixi i impregni els seus carrers, els seus racons, el teixit industrial i
productiu, tot alimentant els somnis dels nostres joves, que treballaran pel nostre benestar i pel
nostre futur amb tot el seu cor, un cor politècnic.

Xavier Roca
@XavierRocaRamon
Director de l’ESEIAAT de la UPC
@eseiaat_upc

Nou comentari

Comparteix