De cara al foment del transport públic, l’Ajuntament recorda a la ciutadania l’existència de la targeta T-16, un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 15 anys, que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi l’infant.

Poden ser titulars d’aquesta targeta tots els infants de 4 a 15 anys, ambdós inclosos, que resideixin a qualsevol dels municipis que conformen l’àmbit del sistema tarifari integrat, com és el cas de Terrassa. La targeta T-16 té un cost d’emissió i gestió de 35 euros que serà repercutit a l’usuari únicament en la seva primera emissió. La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l’any que el nen o la nena compleixin 16 anys.

Nou comentari