El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha iniciat el procés d’informació pública del projecte per ampliar la carretera C-16 entre Berga i Bagà, en un tram de 21 quilòmetres. L’obra comporta una inversió que s’ha estimat en 178 MEUR i es divideix en dues intervencions. El desdoblament de l’actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils, dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa; i la implantació d’un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil. Segons Territori, aquesta actuació permetrà millorar la capacitat, la fluïdesa i la seguretat del trànsit en aquest tram.

L’actual C-16 entre Berga i Bagà té dos carrils, un per sentit, en la major part del traçat –amb algun tram de tercer carril per avançaments– interseccions a nivell i accessos directes a propietats adjacents. L’orografia és complexa, amb el traçat encastat en la vall del Llobregat.

Té una intensitat de trànsit elevada, amb uns 14.000 vehicles diaris, de mitjana, amb una particularitat afegida: la seva fluctuació. La demanda és molt estacional i molt asimètrica; els caps de setmana d’hivern, amb unes puntes molt marcades els divendres i dissabtes al matí en sentit túnel del Cadí, i els diumenges a la tarda, en sentit Barcelona.

Un tram de 21 km

El projecte abasta els termes municipals de Berga, Cercs, la Nou de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà i Bagà.

El projecte presentat per territori se subdivideix en quatre trams. Entre el sud de Berga i el pantà de la Baells (Cercs), un tram de 6 quilòmetres que travessa una zona d’orografia difícil, però no es troba encaixat en la vall i, per tant, segons el projecte, el desdoblament és viable tècnicament i mediambientalment. En aquest cas l’existència de dos túnels d’uns 450 metres de longitud cadascun, afegeix, fan aconsellable l’opció de duplicar la carretera, a partir de la plataforma existent, per assolir quatre carrils de circulació, amb una mitjana fixa de separació.

Pel que fa al tram de 7,5 quilòmetres que uneix el pantà de la Baells i l’enllaç de Malanyeu, suggereix construir un carril addicional a la carretera per implantar una secció 2+1. Aquest tercer carril seria reversible, de manera que funcionarà en un sentit o en un altre en funcions de les necessitats. En aquest cas, per a separar els sentits de la circulació, s’ha optat per la implantació d’una barrera mòbil.

Pel que fa al tram a l’altura de l’enllaç de Malanyeu, d’1,5 quilòmetres, es desdoblaria la carretera per a generar una zona d’avançaments en tots dos sentits de la circulació.

Finalment, al tram restant de sis quilòmetres fins a Bagà, s’implantaria el tercer carril amb barrera mòbil.

Un sistema pioner

El mecanisme de la barrera mòbil és pioner a l’estat espanyol. Es tracta d’una barrera que separa els carrils de circulació en funció de les necessitats del trànsit mitjançant una màquina de transferència. La màquina agafa la barrera i la trasllada mentre va circulant a uns 15-20 km/h. Aquesta maniobra s’efectua en el sentit on es tanca el carril i, en condicions normals, en horaris de poc trànsit.

D’altra banda, l’actuació preveu un disseny dels carrils que permeti un espai suficient en el cas que es produeixi alguna incidència en el sentit de carril únic.

Noves infraestructures

Segons el projecte, l’obra comportarà la construcció de dos nous túnels en el tram de la carretera que es desdoblarà i l’ampliació dels tres túnels existents al llarg del traçat on es construirà el tercer carril addicional. En concret, es construirà un nou túnel com a duplicació del túnel de Berga, amb 448 metres de longitud, i un altre com a duplicació del de Cercs, amb 461 metres. Així mateix, s’eixamplaran els túnels de la Nou (185 metres de longitud), Castell de Guardiola (141 metres) i Guardiola del Berguedà (368 metres).

El projecte inclou la construcció o ampliació d’una vintena d’estructures, de les quals 10 són obres de fàbrica, 7 són passos inferiors i 8 són passos superiors. La major part d’aquests passos formen part d’enllaços.

Aquesta actuació abasta un total de 16 enllaços, que seran tots a diferent nivell. D’aquests, 8 corresponen a encreuaments que ara són a nivell i es transformen en enllaços a diferent nivell per adaptar-se a la nova configuració de la carretera. La resta d’accessos es remodelen.

Carretera ‘intel·ligent’

El projecte que ara se sotmet a informació pública també planteja una gestió avançada, intel·ligent, de la infraestructura, coneguda com a ‘smart road’. En aquest sentit, s’instal·laria un conjunt de pòrtics de senyalització variable que informarien les persones usuàries de les condicions de circulació; el sentit de circulació de cada carril i la velocitat màxima permesa en cada tram. Amb aquest sistema es busca afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció.

Nou comentari