MónTerrassa
S’inicia el procés per escollir el nou Síndic de Greuges de Terrassa

Arrenca el procés per a l’elecció i nomenament de la figura del nou Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa. L’actual Síndica, Isabel Marqués, finalitza el seu segon mandat el proper mes de febrer, i no pot optar a la reelecció. La Junta de Portaveus celebrada ahir va acordar iniciar el procés per a l’elecció del nou Síndic, d’acord amb el reglament d’aquesta figura de defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l’administració.

La ciutadania de Terrassa podrà presentar candidatures al càrrec a través d’un procés públic i obert, així com donar el seu suport a la candidatura escollida, a partir del mes de setembre. Les candidatures validades se sotmetran a un procés de participació ciutadana, que serà tingut en compte per l’alcalde, prèvia valoració de la Junta de Portaveus. L’elecció del candidat o candidata se sotmetrà al Ple municipal.

Per tal que el nou nomenament pugui ser efectiu un cop finalitzi el vigent mandat de la síndica en data 15 de febrer de 2023, s’han iniciat els tràmits per a la constitució dels òrgans que intervenen en el procés: la Comissió Ciutadana de Seguiment i la Comissió Tècnica.

La primera, presidida pel tinent d’alcalde, Isaac Albert, vetllarà pel correcte desenvolupament del procés. Els seus integrants es reuniran abans d’iniciar i acabar cada fase i el contingut de les reunions es farà públic a la plataforma «Participa a Terrassa». Un cop constituïda, el proper mes de setembre, la Comissió Ciutadana de Seguiment endegarà el procés participatiu perquè la ciutadania de Terrassa pugui presentar les candidatures al càrrec.

Per la seva part, la Comissió Tècnica és l’òrgan tècnic de suport a la Comissió Ciutadana de Seguiment i als òrgans de govern municipal que coordinarà el desenvolupament del procés participatiu des del punt de vista tècnic.

El Síndic de Greuge pot estar al càrrec durant dos mandats de 5 anys

El reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges indica que la durada del càrrec serà per un període de 5 anys i que la persona que l’ocupi pot ésser escollida per un període d’igual duració, finalitzat el qual no podrà ser designat per un període immediat. Isabel Marqués va iniciar el seu segon mandat el febrer de 2018, fa gairebé 5 anys, motiu pel qual no pot optar a la reelecció.

Funcions del Síndic de Greuges

El càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els seus organismes dependents, supervisant a aquest efecte l’actuació municipal. Les oficines de la Sindicatura Municipal de Greuges estan ubicades a la Masia Freixa, al parc de Sant Jordi.

Nou comentari

Comparteix