MónTerrassa
El Síndic de Greuges atendrà la població de Castellbisbal

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya atendrà la població de Castellbisbal que vulgui fer consultes i presentar queixes contra les administracions públiques i les empreses que presten serveis d’interès general, com ara llum, aigua o gas. Les visites seran el proper dijous 24 de febrer, i es faran de forma telemàtica, per telèfon o videotrucada.

La presència de l’equip del Síndic de Greuges a Castellbisbal forma part del conveni signat amb l’Ajuntament l’any 2017 amb l’objectiu d’incrementar les garanties i els drets de la ciutadania. Fruit d’aquest acord, els assessors del Síndic visiten periòdicament el nostre municipi per atendre els veïns i veïnes que vulguin fer consultes o presentar queixes.

Segons dades de l’informe anual del Síndic, l’any passat es van iniciar un total de 83 actuacions a petició de persones de Castellbisbal, 37 de les quals es van presentar durant els dos desplaçaments que van fer al nostre municipi, que van tenir lloc els dies 3 de març i 20 d’octubre de 2021.

Cal concertar l’entrevista prèviament enviant un missatge al correu electrònic (sindic@sindic.cat) o bé trucant al telèfon gratuït 900 124 124.

El Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, té la funció “d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions”, escriuen a la seva pàgina web. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa “les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc”. És elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, i és políticament independent, el que es tradueix en que “no depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència”.

Nou comentari

Comparteix