Radiografia dels barris disseminats de Terrassa (2)

La cobertura del transport públic en tots aquests barris és gairebé del 100%

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d’Estructura Territorial, Districtes i Equipaments, Noel Duque, han presentat el Projecte de millora dels serveis i la cohesió social als barris de baixa intensitat de població i disseminats de Terrassa. Respon a la voluntat de l’equip de Govern de repensar l’organització territorial del municipi i té l’objectiu de donar resposta i oferir instruments per poder atendre a les demandes de la població i contribuir a millorar la qualitat de vida dels i les residents. La proposta està centrada en reforçar la cohesió social i la vinculació d’aquests nuclis a la ciutat i incrementar el sentiment de pertinença a Terrassa. Així, es projectaran programes, activitats i accions, impulsades de manera concertada des de l’Ajuntament, en què hi participarà el teixit associatiu dels nuclis implicats. 

Les zones on s’actuarà seran:• Els habitatges de la Mancomunitat, a la Carretera Nacional 150, que formen part del Districte 2.• A Vista Alegre, Les Carbonelles, Les Martines, Can Palet de Vista Alegre, al Districte 4.• A Can Gonteres, Els Caus-Els Pinetons, Pla del Bonaire-El Garrot, El Molinot, al Districte 5.• A la Font de l’Espardanyera, que forma part del Districte 6.• I a Can Parellada i Les Fonts, el Districte 7.

La cobertura del transport públic en tots aquests barris és gairebé del 100%, un 90,49%, i només en el cas de La Font de l’Espardenyera, la cobertura és molt baixa, només d’un 5,85%.

La principal activitat econòmica d’aquests nuclis està relacionada amb el comerç,restauració i altres serveis, concentrant el 67,87% de l’activitat, superant al de Terrassa, que és del 53,04% en aquests dos tipologies d’activitats. On es concentra la major activitat és als barris del districte 7, als barris de Can Parellada i Les Fonts, més relacionats amb la trama urbana.

Per últim, quant a les dades de la renda, s’observa que la més elevada és la del barri de Les Fonts, i les més baixes, la zona dels habitatges del districte 2, i una de les zones del barri de Can Parellada.

Més info: Radiografia dels barris disseminats de Terrassa (1)

Més info: Es posa fil a l’agulla per fer també terrassencs els barris disseminats

Nou comentari