El Govern i les 12 universitats catalanes, en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), i atenent les recomanacions de les autoritats sanitàries, han acordat passar a format virtual la docència teòrica presencial entre els dies 15 i 30 d’octubre, ambdós inclosos. D’aquesta manera, a partir de de dijous, totes les universitats de Catalunya, públiques i privades, adaptaran les classes teòriques que estiguin fent en aquests moments de manera presencial a un escenari de virtualitat.

Amb aquesta decisió, i després de les reunions mantingudes ahir pels responsables dels Departaments de la Generalitat implicats -Empresa i Coneixement, Salut, i Interior- i els equips de govern de les universitats, avui s’ha fixat el calendari per aplicar la petició de Salut Pública de reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID19 mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària. Tal i com es va anunciar, el CIC ha consensuat un criteri comú davant la petició de Salut Pública de reduir l’activitat presencial, tot respectant l’autonomia universitària.

La resta d’activitats acadèmiques de les universitats es mantindrà, continuant amb les mesures de protecció pertinents. La presència del personal docent i d’administració i serveis s’adequarà a les necessitats que l’activitat de les universitats determini. En l’informe de l’Agència de Salut Pública es reconeix l’esforç que estan fent les universitats i el compromís de la comunitat universitària amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat adoptades. En aquest sentit, es reitera que les universitats són segures i que l’objectiu de reduir temporalment la docència presencial és aconseguir la disminució de l’activitat induïda, com és el cas de la mobilitat de les persones.

Nou comentari