MónTerrassa
EL PSC alerta del perill dels escocells de Terrassa

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) proposa un acord de la junta de portaveus de Terrassa per controlar els escocells de la ciutat

ACORD
ÚNIC.- Actuar intensament i urgent sobre els escocells de la ciutat per evitar-ne els desnivells que poden provocar accidents, prioritzant els que puguin suposar perill per a la ciutadania, utilitzant les tècniques més adients i sostenibles que es creguin oportunes.

Justificació

Un escocell és el clot practicat al peu d’un arbre o arbust per tal de recollir l’aigua de pluja o facilitar les regades. També permet afegir adob evitant la seva dispersió. En ambients rurals i terrenys anivellats la forma més típica adopta la forma d’un sot circular que envolta la soca de l’arbre a un nivell més baix que el de l’entorn. També pot consistir en un monticle de terra, més alt que el voltant, amb un clot en el seu interior. Una tercera forma incorpora elements i materials auxiliars (pedres grosses, lloses, totxos, fustes o similars) per a formar una mena de caixa que envolta la soca.


En ambients urbans, els arbres plantats en les voreres i places de les ciutats han d’ocupar espais protegits amb superfícies dures, generalment impermeables i compactes. Els escocells urbans – que poden adoptar formes molt diferents- permeten la vida i creixement de l’arbre i la seva incorporació a la comunitat.

Des de fa molts anys han estat incorporats a la jardineria de les ciutats. Amb la seva gran transformació urbanística de les darrers dècades, Terrassa ha incorporat aquests elements de forma nombrosa i notable.

Des de les nombroses aplicacions ,algunes variants d’escocells poden representar un cert perill. Un exemple típic és el d’un escocell quadrat de grans dimensions amb un gran desnivell respecte de la vorera que l’envolta. Una persona despistada pot prendre mal si no para compte i trepitja la vora de l’escocell. A la nostra ciutat malauradament hem tingut accidents en aquests sentit i alguns de greus. Els elements de protecció, però aplicats en alguns caos permeten pal·liar, en part, les possibilitats d’accidents. escocells protectors: quadrats, circulars, de formigó, de reixa metàl·lica, de ferro colat, de pasta sintètica i permeable, d’alumini, etc. Sortosament a Terrassa la majoria d’escocells disposen d’aquestes aplicacions ,però no tots. En alguns casos i de
forma econòmica i solvent s’ha actuat reomplin-los de sorra per apropar els nivell i evitar-ne el perill.

Creiem que cal seguir actuant amb aquestes mesures tot contemplant les diferents versions i d’acord amb les diferents tipologies dels arbres. Cal seguir evitant accidents.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa