Aquest més d’octubre ha començat la sisena edició del programa d’ocupació 30 Plus, dirigit a persones que actualment estan a l’atur. El 30 Plus té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones desocupades de més de 30 anys, preferentment majors de 45, mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) ja ha obert el termini perquè les empreses interessades en incorporar persones majors de 30 anys es subscriguin al programa.

En aquesta convocatòria, 80 persones seran les beneficiaries d’aquesta experiència professional, que serà d’un mínim de 6 mesos i que es complementa amb formació i acompanyament personalitzat. El programa ofereix també a les persones participants orientació i acompanyament en el procés de contractació. També es complementa amb una formació vinculada al contracte de treball, a més d’oferir experiència professional mitjançant un contracte laboral amb duració mínima de 6 mesos.

Les empreses que contractin persones participants del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional pels mesos de durada del contracte, fins a un màxim de 9 mesos i proporcional a la jornada laboral. El termini per subscriure contractes finalitza 31 de març.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvencionarà els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 9.882’70€, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada. El programa també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Programa 30 plus | CCVOC

Requisits que ha de complir l’empresa per participar

  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legal.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.
  • Modificar l’horari i/o la jornada laboral del treballador/a per adaptar-la durant el període que es realitzi formació i contracte de forma simultània.

Nou comentari