MónTerrassa
Qui pot treballar amb el confinament total

El permís retribuït recuperable i obligatori que el Govern espanyol ha aprovat per confinar a casa del 30 de març al 9 d’abril els treballadors d’activitats no essencials no afectarà a sanitaris, supermercats, advocats i treballadors dels sectors financer, gestories, seguretat, telecomunicacions, indústria manufacturera, mitjans de comunicació, venedors de premsa, transport de mercaderies i repartidors de menjar a domicili o de compres per Internet, entre d’altres. Així s’estableix en el reial decret-llei publicat aquest diumenge a la nit en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, i que estableix 25 excepcions en què els treballadors no podran acollir-se al permís, enfront de les 40 de l’últim esborrany. No obstant això, el ministre de Sanitat podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats afectades, i, en aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, es permetrà treballar per dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable. La resta continuarà rebent el seu salari i recuperarà hores després de l’estat d’alarma.

PERSONAL SANITARI, TRANSPORT I SEGURETAT PRIVADA

Han de seguir funcionant les activitats del reial decret que d’estat d’alarma del 14 de març. Aquesta norma va suspendre l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. El permís no s’aplicarà al personal d’Institucions Penitenciàries, al personal dels serveis de protecció civil, salvament i extinció d’incendis, així com trànsit i seguretat vial, i les persones treballadores de les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui precís. Es consideren essencials també els indispensables que recolzen el manteniment del material i equips de les Forces Armades. Tampoc s’aplicarà el permís retribuït als treballadors dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones depenents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres de R+D+i i biotecnològics vinculats al Covid-19, els animalaris a ells associats i per al seu manteniment, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes. Igualment, s’exceptua les persones que realitzen els serveis de transport, tant de persones com de mercaderies.

PROVEÏMENT, ENTREGA A DOMICILI I COMERÇ ‘ONLINE’ Es considera també serveis essencials les activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permetent la distribució dels mateixos des de l’origen fins a la destinació final. Al seu torn, les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis d’entrega a domicili, al costat de les quals treballen en la distribució i entrega de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència. També en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari, altre de centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

BANCA, ASSEGURANCES, MITJANS DE COMUNICACIÓ I QUIOSCS

També podran seguir els treballadors que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució, empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers. Continuaran també empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

ADVOCATS, GESTORIES I NOTARIES, NETEJA I AVARIES

També advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel reial decret d’estat d’alarma. Seguiran els serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents, així com notaries i registres. A més, s’inclouen les que presten serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com les que presten serveis de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en entitats del sector públic.

CORREUS, VIOLÈNCIA DE GÈNERE I REFUGIATS

Altres supòsits exceptuats del permís retribuït recuperable són per a les persones que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere, i les que treballen als centres d’acolliment a refugiats i als centres d’estada temporal d’immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció Humanitària. Es fixa el mateix per les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua; les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius i les de l’operador designat per l’Estat per prestar el servei postal universal. També s’inclouen les que presten serveis en sectors o subsectores que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris. I el decret fixa l’excepció del permís retribuït per a “qualsevol altra (persona) que presti serveis que hagin estat considerats essencials”.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa