MónTerrassa
Paquet de mesures per combatre la segregació escolar a Terrassa
Reunió del Consell Escolar Municipal de Terrassa
Reunió del Consell Escolar Municipal de Terrassa | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

El plenari del Consell Escolar Municipal, reunit aquest dilluns 15 d’octubre a l’Institut Can Roca de Terrassa i presidit per l’alcalde Alfredo Vega, va aprovar per unanimitat el document provisional de conclusions i propostes fruit de l’estudi “L’escolarització a Terrassa. Diagnosi i propostes d’equitat educativa”, realitzat per les sociòlogues Florencia Kliczkowski i Judith Jakovkis.

L’estudi s’ha fet a partir de dades facilitades pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i els Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament a la realització d’aquest estudi, es va crear una Comissió d’Escolarització Equilibrada en el si del Consell Escolar Municipal, amb l’objectiu d’avançar en el debat corresponsable que el tema requereix. En aquesta Comissió s’ha acordat un paquet de mesures per a l’escolarització equilibrada que s’ha contrastat amb el resultat de l’estudi; essent elevat el document al plenari del Consell Escolar Municipal per a la seva valoració i anàlisi.

Terrassa és un municipi que haurà d’afrontar grans reptes pel que fa a l’equitat educativa en els pròxims anys. Els índex de segregació escolar de l’alumnat d’origen estranger a la ciutat, per exemple, són sensiblement superiors a la mitjana catalana en educació primària, i lleugerament superiors a secundària. Les mesures s’han d’aplicar des de diferents àmbits o processos, com per exemple:

Planificació, que permeti un nombre suficient de places per donar cabuda a tot l’alumnat, però amb una distribució equilibrada en el territori i que compti amb el marge suficient com per atendre les diferents necessitats d’escolarització (reserva de places per alumnat amb necessitats educatives específiques, matrícula viva, etc.). També la planificació ha de donar resposta a una adscripció justa entre els centres de primària i de secundària de la ciutat.

Gestió de l’escolarització, en la qual les comissions de garanties han de vetllar pel compliment de les normatives i acords que regulen aquest procés.

Acompanyament a les famílies, per facilitar la integració i la participació d’aquestes en el procés educatiu dels seus fills, garantint així la igualtat d’oportunitats d’èxit de tots els infants i joves de la ciutat.

Corresponsabilitat de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics i consciència ciutadana de la necessitat d’heterogeneitzar la composició escolar per avançar en la construcció d’una societat integrada, diversa i plural.

Potenciar la integració de tots els centres educatius en les respectives comunitats, facilitant la visibilitat dels seus projectes educatius i ajudant a la seva singularització (projectes innovadors o singulars com el Programa Magnet, projectes artístics, etc.). Serà necessària una adequada priorització dels recursos d’acord amb les necessitats dels diferents centres educatius.

Treball en xarxa de totes les administracions i de tota la comunitat educativa.

Algunes d’aquestes mesures recollides a l’estudi ja estan en marxa des de fa temps (bon funcionament de les comissions de garanties de matriculació, acompanyament a les famílies, oferta d’activitats artístiques als centres, etc.), però cal fer una avaluació i un pla d’actuació per optimitzar-les i millorar-les. D’altres, s’han començat a implementar a mesura que la Comissió d’Escolarització Equilibrada del Consell Escolar Municipal anava avançant en les seves propostes en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats. Per últim, algunes d’aquestes mesures hauran de ser implementades de nou com a resultat de les propostes de les Conclusions de l’estudi.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa