MónTerrassa
Nou òrgan a Terrassa per vetllar per la qualitat arquitectònica i urbanisme

Terrassa ja compta amb un Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanisme, que vetllarà per la protecció dels valors de qualitat de l’arquitectura, definits a la Llei d’Arquitectura 12/2017, del 6 de juliol, i que també assessorarà el Govern municipal en aquesta matèria. Aquest dimarts s’ha consituït amb la benvinguda de la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares. Serà presidit pel regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Carles Caballero, i està integrat per 10 persones de diferents àmbits: quatre representants de l’Ajuntament de Terrassa (dos/dues arquitectes, un/a arquitecte/a tècnic/a i un/a tècnic/a expert/a en patrimoni); dos del Col·legi d’Arquitectes del Vallès i dos del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics del Vallès. La secretaria d’aquest organisme correspon al director/a dels Serveis d’Urbanisme. Es compleix amb la paritat de gènere i també amb un dels requisits que estableix que, com a mínim, quatre dels seus membres siguin menors de 40 anys.

Pel regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Carles Caballero, amb la constitució d’aquest organisme, “es dóna compliment a la proposta que figura al Pla de Mandat d’implantació d’un organisme consultiu que propicii la màxima qualitat arquitectònica recollint, no sols els criteris dels tècnics municipals, sinó també d’experts dels col·legis professionals com són el Col·legi d’Arquitectes del Vallès i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics del Vallès”.

L’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística es reunirà de forma ordinària un mínim de dos cops a l’any, podent-se reunir amb caràcter extraordinari tots els cops que sigui necessari. Els informes de l’Organisme incidiran en l’arquitectura d’aquells nous àmbits on es contempli una transformació urbanística, tant residencial com d’activitat, quan així ho determini el planejament general i derivat i actuarà tenint en compte els criteris d’ordenació, arquitectònics i mediambientals que s’hagin fixat, contribuint a la sostenibilitat urbana i a la millora de la cohesió social i la qualitat de vida de les persones.

Entre aquests àmbits s’inclourà, per exemple, la proposta arquitectònica derivada de l’ordenació urbanística de la Rambleta del Pare Alegre o del Centre històric, per preservar, per exemple, el patrimoni de l’antic teixit industrial on el planejament preveu una intervenció arquitectònica en aquests espais, com seria el cas del Vapor Ros. Tanmateix, emetrà informes en aquells sectors que siguin d’especial interès pel seu valor històric, artístic, social, paisatgístic i ambiental i pot proposar criteris tècnics a seguir quan es faci la gestió i contractació administrativa del projecte. Per exemple, pel que fa a la proposta d’ampliació de l’inventari del patrimoni cultural, l’Organisme avaluarà aquelles actuacions que comportin alterar la volumetria dels edificis o dels conjunts inventariats que es correspon amb un total de 364 elements situats en sòl urbà, amb l’objectiu de preservar-los, de regularitzar les actuacions que s’hi poden autoritzar, com també la tramitació que cal seguir en cada cas.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa