MónTerrassa
Nova convocatòria per a l’ingrés de 150 bombers de la Generalitat

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució de la convocatòria de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) 81/18 de procés selectiu de 150 places per a l’accés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 13 d’abril i finalitzarà el proper 2 de maig de 2018. Els aspirants podran presentar la sol·licitud tant presencialment com telemàticament a través de la plataforma de Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits)

En aquest enllaç https://bit.ly/2JENrq3 es poden consultar les bases de la convocatòria i els requisits necessaris per poder-se presentar al procés.

Fases i proves del procés selectiu

La primera fase és eliminatòria, la d’oposició, i consta de diverses proves:

– prova aptitudinal i de coneixements

– prova física

– prova de conducció de vehicles pesants

– prova d’avaluació psicològica

– proves mèdiques

– prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana

Finalitzada i superada aquesta primera fase, els aspirants passen a la fase de concurs i posteriorment hauran de superar un curs de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Amb una durada de 700 hores el curs, que està dividit en diversos mòduls, té per objectiu verificar l’assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials necessàries per a l’exercici de les funcions de bomber/a de l’escala bàsica.

El procés finalitza amb una fase de pràctiques que consisteix amb la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en un parc de Bombers i altres instal·lacions de la DGPEIS. Finalitzada aquesta quarta fase, el Tribunal publicarà la llista definitiva dels aspirants que hagin superat el procés selectiu d’acord amb les places objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria d’accés al Cos de Bombers de la Generalitat s’emmarca en el Pla estratègic aprovat pel Govern el setembre del 2016, i que va ser impulsat pel Departament d’Interior per tal de potenciar l’operativitat dels Bombers de la Generalitat. L’oferta pública va ser publicada pel Govern en base als pressupostos 2017 i des de la DGPEIS s’està treballant per poder disposar d’una oferta pública de noves places corresponents a l’oferta de 2018.

Nou comentari

Comparteix