MónTerrassa
Per Nadal, època de grans àpats, cal mantenir la seguretat alimentària

L’Ajuntament promou una campanya informativa per mantenir la seguretat alimentària també per Nadal. Els riscos van associats a una incorrecta manipulació o conservació dels aliments.

L’Ajuntament de Terrassa ha iniciat una campanya informativa per sensibilitzar la ciutadania i les activitats comercials sobre la importància de la seguretat alimentària. Els riscos associats al consum d’aliments freqüentment s’originen per una incorrecta manipulació o conservació. Per això, aquesta campanya es basa a transmetre tot un seguit de consells amb les condicions higienicosanitàries a tenir en compte, tant a establiments com a casa. Aquests consells es difondran a través de les xarxes socials i de la web del servei de Medi Ambient.

Entre les principals recomanacions destaquen:
 Durant el transport, cal mantenir la cadena de fred i, en arribar a casa, cal posar els aliments que necessitin refrigeració a la nevera.
 És important conservar el menjar i els productes d’alimentació frescos en envasos hermètics i preferiblement de vidre al frigorífic, evitant que aquest electrodomèstic estigui sobrecarregat i supervisant que estigui a la temperatura adequada.
 Els aliments cuinats han d’estar ben cuits i no es poden deixar refredar més de dues hores a temperatura ambient. Un cop freds es guarden a la nevera.
 Cal adoptar en tot moment mesures d’higiene i desinfecció, tant pel que fa als estris de cuina que utilitzem per manipular els aliments com a les superfícies de treball. És fonamental rentar-se tot sovint les mans.

Tot i que els riscos són els mateixos durant tot l’any, la campanya s’inicia ara perquè en aquestes dates es fan grans compres, ja que són per diversos dies; alguns dels productes típics d’aquestes festes són més delicats i, per això, cal extremar les mesures de transport i conservació; i s’elaboren plats especials on és important
complir amb les mesures bàsiques de manipulació i higiene.


L’Ajuntament de Terrassa disposa d’un equip tècnic i d’inspecció que vetlla pel compliment de la normativa de seguretat alimentària als establiments minoristes de venda d’aliments, als de restauració i als de venda directa d’aliments preparats, amb el qual es fa una vigilància i control d’aquestes activitats. Supervisen, entre altres aspectes, el manteniment de la cadena de fred, el correcte estat de les instal·lacions i l’adopció de mesures d’higiene en tots els processos. L’objectiu del programa és garantir que es compleixi la normativa i que es faci una correcta manipulació i conservació dels aliments. D’aquesta manera es fa prevenció, s’eliminen o redueixen els riscos per a la salut pública i es protegeixen els interessos de les consumidores i consumidors.

La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, contemplen que, en l’àmbit de la seguretat alimentària, els ajuntaments fan la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, la restauració, la producció i el transport d’àmbit local.

Més informació: https://www.terrassa.cat/consells-seguretat-alimentaria

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa