MónTerrassa
Més facilitats per connectar les canalitzacions privades al clavegueram municipal

Des del mes de juny, ja es pot sol·licitar la construcció d’escomeses particulars i la connexió a la xarxa pública de clavegueram directament a l’Ajuntament. Amb aquest nou servei, l’Ajuntament ofereix un nou servei per pretén facilitar a la ciutadania les connexions de les canalitzacions privades al clavegueram municipal, amb un preu més econòmic. A més, també es podrà demanar la reparació de l’existent a compte de la persona interessada i d’acord amb els preus públics vigents. El fet d’executar aquestes obres directament, permet al Consistori controlar millor la xarxa pública de clavegueram.

Per tal d’efectuar el nou tràmit, la persona interessada ha de realitzar la sol·licitud de connexió a clavegueram mitjançant la Seu electrònica (Sol·licitud de nova connexió o reparació de desguàs a la xarxa de clavegueram – Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa ) o adreçant-se a qualsevol Oficina d’Atenció Ciutadana municipal. Un cop rebuda la sol·licitud, el Servei d’Urbanització i Obra Pública Municipal es posa en contacte amb la persona sol·licitant per a concertar la visita i elaborar l’informe tècnic de l’actuació, que inclourà el cost estimat de l’obra d’acord amb els preus públics vigents. Posteriorment, un cop realitzat l’informe tècnic per part de l’Ajuntament, el servei municipal ho comunicarà a la persona interessada mitjançant correu electrònic.

Per seguir endavant amb la sol·licitud serà necessari que la persona interessada realitzi el pagament del cost estimat de l’actuació mitjançant autoliquidació. Un cop s’hagi fet efectiu el pagament, el Servei d’Urbanització i Obra Pública ho comunicarà a l’empresa adjudicatària per tal que realitzi les obres en un termini màxim de 30 dies naturals. Un cop executades les obres, si hi ha algun tipus de desviació entre el cost estimat previst inicialment i el cost real, la persona interessada haurà de realitzar, en el termini de cinc dies hàbils, una autoliquidació complementària amb la diferència de l’import.

No obstant, a la seu electrònica municipal també continuarà vigent la possibilitat de sol·licitar una llicència d’obres menors de serveis i instal·lacions per executar aquest tipus d’obres. En aquest cas, la persona interessada en la connexió, s’ha de fer càrrec de les taxes i impostos corresponents, i del cost d’execució de l’obra. Així mateix, haurà de dipositar una fiança per garantir la correcta execució dels treballs.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa