Mapa del projecte d'esponjament a Ca n'Anglada

Mapa del projecte d’esponjament a Ca n’Anglada | Gencat

Els treballs de la tercera i última fase del Projecte d’Esponjament del barri de Ca n’Anglada han començat aquest dilluns amb l’enderroc de dos dels quatre blocs previstos en aquesta etapa. En concret, es tracta dels edificis situats al Passatge de la Concòrdia, números 1 i 3, que acullen un total de 40 habitatges. El termini d’execució de les obres és de tres mesos. L’empresa és Hercal Diggers SL i el pressupost d’adjudicació és de 168.148,55 euros (IVA inclòs).

Els treballs continguts en el projecte d’enderroc dels blocs 3 i 4 -illa 13- de la modificació puntual del POUM a l’àmbit del polígon 2 de Ca n’Anglada, corresponent a l’edifici situat al passatge Concòrdia numero 1 i 3 també inclouen la urbanització provisional dels espais alliberats. La previsió inicial és que aquesta setmana es facin els treballs preparatoris (destapiar, fer un tancat…), que a partir del dijous, dia 17, es comenci a retirar la teulada de fibrociment i que pocs dies després s’iniciï l’enderroc pròpiament dit.

Per executar aquesta tercera i última fase, l’Ajuntament de Terrassa i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van signar l’abril de 2017 un conveni urbanístic, que s’està executant en dues subfases. Inicialment, s’havia previst enderrocar aquests blocs del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l’any 2019, però s’ha demorat per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la COVID-19.

Pel que fa a la Fase 3B, que afecta dos blocs dels Passatges de Previsió i Constància, s’estan portant a terme els tràmits per a l’expropiació dels habitatges afectats. La previsió inicial és que es puguin enderrocar entre els anys 2021 o 2022.

En aquests vuit anys en què s’haurà executat el Projecte d’Esponjament del barri de Ca n’Anglada, s’hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s’hauran reallotjat 127 famílies. Aquesta tasca s’ha gestionat directament des de l’Oficina Municipal de l’Esponjament de Ca n’Anglada, situada al centre cívic de Montserrat Roig, integrada per l’Ajuntament de Terrassa i l’Institut Català del Sòl, (INCASÒL), per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven les persones propietàries i també les residents.

La inversió total a Ca n’Anglada arribarà gairebé als 17 milions d’euros, finançats al 50% entre la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i l’Ajuntament de Terrassa. No obstant això, quedaran pendent d’executar els projectes d’urbanització definitiva dels 4 espais alliberats, pels quals caldria establir un nou conveni urbanístic entre ambdues administracions.

Nou comentari