La plataforma ciutadana ANA posa en marxa, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Terrassa, una nova proposta, la TRT. La iniciativa “Treballs de Recerca sobre Terrassa” o TRT, vol posar en valor el coneixement sobre la ciutat que els estudiants de Batxillerat hagin generat a partir dels treballs de recerca que han d’elaborar en aquesta etapa educativa.

La iniciativa neix amb la voluntat de recopilar, arxivar i publicar anualment tots els treballs de recerca que tractin qualsevol aspecte de la ciutat de Terrassa. Les visions que tenen els joves de Terrassa sobre qualsevol aspecte de la seva ciutat són “molt importants” per a l’Àgora Nova Atenes. El projecte inclou la col·laboració amb l’Arxiu Històric de Terrassa, que assessorarà a l’hora de catalogar la recerca i cedirà el seu local de cara a fer un acte públic per presentar els treballs durant el segon trimestre de l’any 2019, un cop els treballs de recerca hagin estat presentats i avaluats als propis centres educatius.

Aquesta iniciativa pretén ser un reconeixement per l’alumnat que faci recerca sobre la ciutat i també pels mateixos centres educatius, amb els quals l’ANA ja ha contactat per explicar-los la iniciativa. Els alumnes i centres interessats han d’enviar una còpia dels treballs de recerca, en format pdf, abans del 31 de gener del 2019 a la nostra adreça habitual: Info.anaterrassa@gmail.com

Nou comentari