MónTerrassa
La Sindicatura de Greuges de Terrassa s’ha de dignificar

L’Observatori dels Drets Socials de Terrassa, en nom i representació del Consell d’Entitats de Terrassa – Espai Drets ha intervingut aquest divendres, dia 17 de març, en el Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat. En el seu escrit, llegit per l’advocat i activista Joan Tamayo, s’ha demanat a l’equip de govern “fer un pas més en la dignificació i reconeixement de la Sindicatura de Greuges de Terrassa”, per la qual cosa se li han de garantir un espai adequat i recursos humans i materials dignes. “Es molt important, i en aquests moments més que mai, que les administracions mes properes al ciutadà garanteixin els drets de la ciutadania i no posin “pals a les rodes” a les institucions que estan destinades a aquesta tasca”, han afirmat.

Text íntegre de l’Observatori dels Drets Socials de Terrassa

Aquest passat 15 de febrer de 2023, va acabar el mandat de la Síndica de Greuges Isabel Marqués Amat. Des que va accedir a la Sindicatura, per a primera vegada, el 29 de gener del 2010, la Sindica Isabel Marques ha treballat, de forma continuada i conseqüent, perquè la Institució de la Sindicatura sigui plenament reconeguda i acceptada per l’Ajuntament de Terrassa.

També ha realitzat una difusió de la figura, arreu de la ciutat (barris, associacions, escoles, mitjans de comunicació i altres) per tal que es conegui el paper d’aquesta important Institució. Ha impulsat la seva democratització, aconseguint que s’aprovés un nou Reglament que modifica l’elecció del Síndic o Sindica i dignifica el seu paper i la feina que fa.

Gràcies a la Síndica Isabel Marques, i les entitats socials que li han donat suport i han col·laborat amb ella, s’ha valorat i s’ha reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat aprovada l’any 2000 per més de 400 ciutats europees, entre elles, Terrassa.

Però és evident que encara no s’han assolit tots els objectius abans esmentats, de forma plena I eficient, com s’ha vist en aquests moments en què ha estat elegit nou Síndic en la persona de Mustapha Ben El Fassi. Si bé l’elecció ha estat democràtica com hem dit abans, queda, encara, molt lluny de ser l’ideal per una ciutat de més de 214.000 habitants que aspira a ser una ciutat realment democràtica i participativa, ja que només s’han aconseguit que anessin a votar i a donar suport a la figura d’un Síndic o Sindica, 3.324 persones.

Si volem fer realitat el que es deia a La Declaració de Girona de novembre de 2016 fruit del Congrés Internacional de Defensors Locals organitzat pel Fòrum de Síndics de Catalunya, quan afirmava que: El marc legal de la institució és una necessitat imperativa i, per tant, considerem que en les administracions municipals del segle XXI és fonamental implantar la institució de la defensoria local, en coherència amb el principi de subsidiarietat i per donar resposta i garanties a la ciutadania en les queixes, reclamacions i suggeriments a l’administració. Pensem que és necessari evitar la judicialització de les desavinences o conflictes entre administració i ciutadania, sempre que sigui possible, assumint la responsabilitat de corregir els mateixos errors, disfuncions o equivocacions, quan són identificats pels síndics, per facilitar la vida de les persones.

Si Terrassa vol aconseguir els mínims que estableixen els Principis de Venècia per a la protecció i la promoció de la institució del Defensor del Poble, adoptats pel Consell d’Europa en la seva sessió Plenària del 15 i 16 de març de 2019 (ara fa just 4 anys) en la línia d’enfortiment de la democràcia local, l’estat de dret, la bona administració i la protecció i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals, seria necessari i urgent aconseguir els següents objectius:

PRIMER: – És important un ple reconeixement polític, administratiu i social de la figura de la Sindicatura de Greuges com a element bàsic i fonamental en un estat i una societat basada en la democràcia, l’estat de dret, el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, una bona administració (el Bon Govern) i una màxima protecció dels drets humans de proximitat de la ciutadania.

SEGON.- Les administracions públiques han de donar suport a i protegir la institució de la Sindicatura i abstenir-se de qualsevol acció que perjudiqui la seva independència, reforçant la institució, i augmentant el seu nivell de protecció.

TERCER.-El Síndic o Síndica ha de tenir el dret legalment exigible d’accés il·limitat a tots els documents, bases de dades i materials rellevants, inclosa la informació legalment privilegiada o confidencial. Això inclou el dret al lliure accés a edificis, institucions i persones. També té el dret legalment exigible de requerir a les persones funcionàries i les autoritats perquè responguin en un termini raonable establert per a la pròpia Sindicatura.

QUART.-El Síndic o Síndica ha de presentar un Informe o Memòria en un Ple Extraordinari Municipal de l’Ajuntament, sobre les activitats de la institució com a mínim un cop l’any. En aquest Ple s’han de debatre, obertament, els incompliments en què hagi incorregut l’Administració Local i les propostes de solució o rectificació per a la millora de l’administració de la ciutadania. També es pot pronunciar sobre qüestions específiques, si ho considera oportú. Els informes de la Sindicatura s’han de fer públics, i han de ser tinguts en compte per tot l’equip de govern.

CINQUÈ.- L’Equip de Govern de l’Ajuntament ha de garantir els recursos pressupostaris suficients i independents a la institució de la Sindicatura, de forma anual. Aquesta ha de ser adequada a la necessitat d’assegurar el compliment complet, independent i eficaç de les seves responsabilitats i funcions. S’ha de consultar al Síndic o Sindica i se li ha de demanar que presenti un projecte de pressupost per a l’exercici següent.

El pressupost adoptat per la institució no pot ser reduït durant l’exercici pressupostari. La Sindicatura ha de disposar de personal suficient, lliurement escollit pel Síndic Sindica i amb una flexibilitat estructural adequada. La institució ha de poder disposar d’un o més adjunts, nomenats pel mateix Síndic o Síndica i aquest ha de tenir la capacitat de contractar el seu personal. I en definitiva, si Terrassa vol ser avançada en Democràcia i en Drets, assolint uns principis que també estan, en aquests moments, reflectits en l’esborrany de la Proposta de Llei per a la regulació de la institució de la defensoria local de la ciutadania, que es troba al Parlament de Catalunya.

Cal fer un pas més valent i decidit capa a la dignificació definitiva de la figura del Síndic o Síndica de Greuges de Terrassa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa