MónTerrassa
La Cambra, contra el decret sobre el cobrat pels bancs en clàusules sòl

La Cambra de la Propietat fa una valoració negativa del recent Decret-llei sobre devolució del cobrat indegudament per la Banca en les clàusules sòl. “No té la pretensió de resoldre tot el problema causat per la praxi de la Banca que ha incorporat clàusules sòl abusives per falta de transparència”. Es considera que el govern espanyol podia haver anat més enllà i que es limita a donar unes normes “quina efectivitat dependrà de la voluntat de la banca i que a més deixa sense resoldre les devolucions del que -apart dels interessos cobrats indegudament- s’ha pagat pels ciutadans i que s’havia de pagar per la pròpia Banca (com les despeses notarials, de gestoria, registrals i les quotes fiscals tributades quan el subjecte passiu era el propi Banc)”.

Es recorda que el Tribunal Suprem va declarar abusives aquestes clàusules per la creació d’una aparença d’un contracte de préstec d’interès variable en el que les oscil·lacions a la baixa de l’índex de referència, repercutiran en una disminució del preu del diner; la falta d’informació suficient de que es tracta d’un element definitori de l’objecte principal del contracte; la creació de l’aparença de que el sòl té com a contraprestació inescindible la fixació d’un sostre; la seva ubicació entre una aclaparadora quantitat de dades entre les que queden emmascarades i que dilueixen l’atenció del consumidor; l’absència de simulacions d’escenaris diversos, relacionats amb el comportament raonablement previsible del tipus d’interès en el moment de contractar en fase precontractual; i la inexistència d’advertència prèvia clara i comprensible sobre el cost comparatiu amb altres productes de la mateixa entitat.

Nou comentari

Comparteix