Ja hi ha data per obrir l’institut escola Antoni Ubach de Terrassa, ocupat per les vespes

Per indicació de l’Ajuntament de Terrassa, la Regidoria d’Educació i Serveis Territorials del Vallès Occidental, dilluns 21/09/2020 s’obre l’Institut Escola Antoni Ubach. S’han pres les mesures necessàries per a què les vespes velutines que s’ho van instal·lar no comportin cap perill per l’alumnat ni pel personal docent

Nou comentari