L’Ajuntament inicia aquest dimecres una campanya informativa i de sensibilització per recordar l’obligatorietat de censar els animals de companyia, com són gossos, gats i fures, perquè, d’aquesta manera, es pot comptabilitzar quants hi ha a la ciutat i fer una previsió dels recursos de salut pública i infraestructures que contribueixin a millorar el seu benestar.

La campanya, que durarà fins a mitjans d’abril, es farà en punts concrets dels barris de Can Boada Casc Antic, Poble Nou – Zona Esportiva, Can Roca, Pla del Bon Aire, Sant Pere (Parc del Nord), Sant Pere Nord, Cementiri Vell i Can Palet. La tasca divulgativa, a càrrec de les informadores ambientals, es fa a peu de carrer i porta a porta, explicant al veïnat sobre alguns dels aspectes més rellevants que recull l’ordenança de tinença i protecció dels animals, com són: la necessitat que els gossos estiguin identificats amb microxip; l’obligatorietat de què portin la placa identificativa, que estiguin inscrits en el registre municipal i que vagin lligats (excepte a les zones d’esbarjo i lliure circulació de gossos).

Alhora, també se’ls recordarà altres aspectes vinculats a comportaments cívics i responsables com que no poden fer ús de les àrees i zones de jocs infantils; que els gossos potencialment perillosos han de complir amb la normativa específica que marca l’ordenança (portar morrió, tenir assegurança…), que és obligatori recollir els excrements i que han d’impedir que els gossos orinin a les façanes dels edificis. Així com també que l’incompliment de l’ordenança municipal de control i tinença d’animals domèstics i altres assimilats pot comportar una sanció. L’acció informativa es reforçarà a les xarxes socials de Medi Ambient: Instagram (@terrassamediambient), Twitter (@trsreciclabe) i Facebook (@Terrassareciclable).

Com s’ha de fer la inscripció

La inscripció d’un gos, gat o fura al registre d’animals de companyia de l’Ajuntament s’ha de fer en el termini de tres mesos a partir de la data de naixement, d’adquisició o de canvi de residència de l’animal tot i que, abans, la persona veterinària l’ha d’identificar amb la implantació d’un microxip, que és requisit indispensable per donar-lo d’alta al registre. D’aquesta manera, es pot recuperar l’animal en cas de pèrdua.

Terrassa compta amb un registre d’animals de companyia per controlar la població de gossos, gats i fures. Actualment hi ha 12.337 animals censats, el 76% dels quals (9.485) són gossos i el 23% (2.834), gats. També hi ha inscrites 18 fures. La ciutat disposa d’11 espais de lliure circulació de gossos repartits als barris de Ca n’Aurell, la Maurina, Poble Nou, Vallparadís, Can Tusell, les Arenes, Can Palet II, la Cogullada i Can Petit. Tots ells estan situats a menys d’un quilòmetre dels barris residencials, a una distància màxima de 15 minuts caminant.

En aquests llocs els propietaris han de vetllar per aquests aspectes:

– Procurar mantenir l’espai net i en bones condicions.

– Recollir les caques del gos.

– Evitar que l’animal es baralli amb altres gossos (no pot sortir de l’espai sense lligar).

– Si és un gos potencialment perillós, cal que vagi lligat i amb morrió també dins l’espai lliure de gossos.

– Insistir en el fet que el propietari és responsable dels danys que el gos pugui ocasionar a altres animals, persones o bens.

– Identificar l’animal i censar-lo al registre municipal de l’Ajuntament on visqui.

Més informació https://www.terrassa.cat/animalsdomestics

Nou comentari