El govern apel·la a la “corresponsabilitat” de les escoles en la “cura” dels parcs i places cedits

Actualment hi ha un total de deu escoles de Terrassa que tenen autorització per utilitzar parcs o places propers al centre a l’hora de l’esbarjo o per realitzar l’activitat física. Davant la pregunta realitzada des de Junts per Terrassa a la comissió de Territori i Sostenibilitat sobre quin protocol sanitari s’està seguint en aquests espais públics, el govern manifesta que s’aposta per la “corresponsabilitat”. És a dir, des de l’Ajuntament s’ha arribat a l’acord amb cadascuna de les escoles implicades que com a contraprestació a la cessió d’ús es demana tenir un “manteniment i cura” especials; tot allò que embrutin o desendrecin s’ha de tornar a deixar en el mateix estat que s’ha trobat.

No obstant, des del Consistori subratllen que igualment s’ha intensificat la neteja en aquests espais, sobretot en aquelles places més grans i on es té coneixement de més trànsit de persones, però remarquen que resulta impossible poder assegurar la seva desinfeccció diària a tot arreu. “No podem garantir que cada dia la brigada del GEP (Gestió d’Espai Públic) pugui anar a cada plaça i parc a fer el manteniment”.

Nou comentari