Els gimnasos públics i privats podran obrir amb cita prèvia en aquells territoris que dilluns ja entren en la fase 1 de la desescalada. Les classes seran individuals, sense contacte físic i, com a mínim, s’haurà de deixar dos metres de distància entre entrenador i usuari. A més, els centres hauran d’evitar l’acumulació de persones tant als accessos com a les sortides i, en el cas que hi hagi més d’un entrenador, no es podrà superar l’aforament màxim del 30%. L’accés a la zona de dutxes i vestuaris quedarà totalment prohibit i, només en aquells casos en que sigui estrictament necessari, es podran habilitar espais auxiliars on hi podrà accedir una sola persona. Aquests espais s’hauran de desinfectar cada cop que s’utilitzin.

Pel que fa a l’obertura d’instal•lacions esportives a l’aire lliure, queda inclosa qualsevol instal•lació descoberta encara que aquesta es trobi dins d’un recinte tancat. En tot cas, el que sí es prohibeix és l’ús de piscines i de zones d’aigua.

En aquest tipus d’instal•lacions hi podrà accedir qualsevol persona, però sempre amb cita prèvia, que l’usuari haurà de concertar amb l’entitat gestora de la instal•lació. L’aforament màxim serà del 30%, i s’hauran d’organitzar torns horaris fora dels quals no es podrà fer ús de les instal•lacions. Les persones que accedeixin al recinte hauran de practicar esport de manera individual o, com a màxim, amb una altra persona, però sempre mantenint les distàncies de seguretat i sense cap tipus de contacte físic.

Entrenaments individuals i sense contacte físic

La fase 1 de la desescalada també autoritza l’accés als Centres d’Alt Rendiment als esportistes d’alt nivell, que podran anar a aquell CAR que tinguin més pròxim. En cas que no n’hi hagi cap dins de la seva regió sanitària, se’ls permetrà sortir de la zona o, fins i tot, de la comunitat autònoma, però en aquest cas hauran de disposar d’una acreditació per part de la seva federació esportiva.

Els entrenaments s’hauran de fer de manera individual, sense contacte físic i respectant les distàncies de seguretat. Només en aquells casos en què sigui necessari, els esportistes podran anar acompanyats d’un entrenador. Cada centre establirà uns horaris d’accés i unes normes bàsiques de protecció sanitària. També hauran de limitar l’aforament al 30% de la seva capacitat.

Pel que fa als clubs esportius i a les lligues professionals, es podran fer entrenaments individuals de caràcter físic i tècnic en petits grups de fins a 10 esportistes, mantenint sempre les distàncies de prevenció de manera general i evitant, en tot cas, situacions en les que es produeixi contacte físic. Sempre que es pugui, els entrenaments es faran per torns i evitant superar el 30% de la capacitat. En aquests casos, sí que es podran utilitzar els vestuaris sempre i quan es respectin les mesures d’higiene per fer front a la covid-19. Ni periodistes ni mitjans podran accedir als entrenaments.

Nou comentari