L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictat un ban relatiu a les fogueres de Sant Joan, on s’informa de l’autorització per a realitzar fogueres i trobades reduïdes en la via pública, seguint les normes per garantir la seguretat de les persones, béns públics i privats, per gaudir sense conflictes d’aquests actes festius. Per fer una foguera caldrà comptar amb el permís del propietari del terreny on es vulgui cremar i s’haurà de comunicar a l’Ajuntament per tal que doni el corresponent permís. Les fogueres es podran encendre a partir de les 22 h del dia 23 de juny i podran romandre enceses fins a la 1 h de la matinada. No es podran encendre fogueres als llocs següents:

 Dins un bosc o terreny forestal

 A menys de 500 metres de terrenys forestals estiguin o no poblats d’espècies arbòries (excepte si es disposa de l’autorització corresponent). Les fogueres situades a menys de 50 metres de terrenys forestals no s’autoritzaran

 A menys de 15 metres de façanes, vehicles aparcats, instal·lacions elèctriques i de qualsevol tipus de mobiliari urbà

 En les places i parcs urbans està prohibit encendre fogueres a menys de 15 metres de qualsevol element del mobiliari urbà (arbres, bancs, marquesines, cartells, jocs infantils, etc.)

 Sota línies de servei (elèctriques, telefòniques, etc.)

Es demana tenir especial cura en zones amb vegetació seca i es recorda que les fogueres que es trobin a una distància de la zona forestal entre 200 i 500 metres han de disposar d’aigua suficient per apagar-la en qualsevol moment. Amés, al lloc de la foguera ha d’haver un responsable major d’edat que garanteixi el compliment de les normes de seguretat i mantingui la prevenció (aigua, extintor,etc) fins a una hora més tard de què s’hagi apagat la foguera.

Nou comentari

Comparteix