Participants en la jornada de memòria popular a Terrassa

Participants en la jornada de memòria popular a Terrassa | Associació El Libre de la Vida

El dijous 10 d’octubre s’ha celebrat a la sala d’actes del Museu Tèxtil de Terrassa una jornada de treball de la recentment creada Coordinadora d’entitats sobre la Memòria Popular a Catalunya. L’objectiu ha estat trobar-se diferents persones i entitats interessades i/o que ja estan treballant en algun àmbit de recuperació de la Memòria Popular per tal de posar en comú les diferents opinions i anar definint els objectius i la metodologia de treball de la CEMPAC.

Segons han manifestat els organitzadors, la jornada “ha estat satisfactòria i profitosa amb 17 participants”. S’han constituït diferents grups de treball: per donar cobertura legal a l’entitat, per fer-la més visible, identificar altres entitats d’arreu per que en formin part etc. I així complir la finalitat principal de la CEMPAC, que és agrupar el màxim possible d’entitats i de persones que estudiïn i que treballin d’alguna manera la Memòria Popular.

La idea de crear aquesta coordinadora va sorgir en les 4es Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic celebrades el passat mes de novembre a La Roca del Vallès. N’és la impulsora l’associació terrassenca El Llibre de la Vida que, treballa des de fa uns anys i amb diverses activitats, per donar valor, i preservar els records de les persones. L’entitat El Llibre de la Vida està molt “satisfeta” d’aquesta jornada i continua il·lusionada però conscient que queda molt treball a fer. També s’ha informat que a finals del 2020 es volen organitzar unes jornades sobre la Memòria Popular i en aquest sentit ja hi ha un grup de treball que properament és consolidarà per treballar-hi.

Nou comentari