MónTerrassa
Entre el 15J i el 15S, prohibit d’encendre cap tipus de foc en tots els terrenys forestals

La publicació el passat 15 de març del Ban de Prevenció d’Incendis Forestals per part de l’alcalde informava de la prohibició entre el 15 de juny i el 15 de setembre d’encendre cap tipus de foc en tots els terrenys forestals, així com a la franja de 500 metres que els envolta. El ban recordava també que, segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre queda prohibit a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta, encendre foc per a qualsevol mena d’activitat; llençar objectes encesos; abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials que puguin iniciar o propagar un foc; així com també coets, globus, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc. Finalment es demanava a tota persona que advertís l’existència o inici d’un incendi forestal ho comuniqués immediatament al telèfon d’Emergències 112.

Altres prohibicions contemplades al Ban són:
 Limitar la circulació de vehicles per pistes i camins forestals. Només ho podran fer els que estiguin vinculats a les finques de la zona, a l’administració i als serveis públics.
 Establir que els terrenys utilitzats com a àrees recreatives tinguin una zona de protecció de 25 m al seu voltant i una xarxa d’hidrants al seu perímetre que estiguin separades, com a màxim 200 m una de l’altra, o bé que tinguin una reserva d’aigua.
 Prohibir, quan l’índex de perill d’incendi sigui extrem del 15 de juny al 15 de setembre, que a tots els terrenys forestals i a la franja perimetral de 500 metres es pugui encendre foc, utilitzar fogons de gas i barbacoes; fumar dins del bosc i fer qualsevol activitat d’aprofitament forestal. També s’activarà la suspensió de totes les autoritzacions.
 Mantenir les zones d’accés a les urbanitzacions situades a les zones forestals netes de vegetació, com també els camins i les cunetes. Disposar de boques d’incendi de 100 mm de diàmetre que tinguin entre elles una separació màxima de 400 m.
 Instar els titulars de línies aèries de conducció d’energia elèctrica a mantenir netes les seves zones i fer-ho també a les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques.
 Recordar els propietaris forestals la necessitat de mantenir les finques netes de vegetació i de fustes procedents de la tala d’arbres.

D’altra banda, des de l’any 2015, a Terrassa està prohibit cremar restes vegetals de manera permanent durant tot l’any, per tal de reduir el risc d’incendis i preservar els ecosistemes de l’Anella Verda, en compliment del decret d’Alcaldia del 4 de febrer de 2015. Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d’infecció i l’autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de restes sense moure-les de lloc.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa