S’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Mútua Terrassa, mutualitat de previsió social, durant la qual s’han fet públiques les xifres de l’entitat, s’han aprovat els comptes anuals relatius a l’exercici 2020 i s’handonat a conèixer els fets més destacats relatius a la gestió de l’emergència sanitària derivada de la COVID-19.

Més de 19.000 pacients positius atesos en la gestió de la pandèmia mundial
Pel que fa a les dades més representatives, des de mitjans de març del 2020 fins a dia l’avui, MútuaTerrassa ha atès més de 19.000 pacients positius per SARS-COV2. L’activitat es va capgirar en 180 graus a partir del 15 de març, quan va ingressar el primer pacient a l’HUMT amb COVID-19. Des de llavors i fins l’1 d’abril DE 2020, es va gestionar l’anomenat “Hospital de Catàstrofe”, passant de 0 a 300 pacients COVID hospitalitzats i de 0 a 43 pacients COVID a la UCI. Aquest gir va obligar a anul·lar tota l’activitat habitual amb el tancament de quiròfans, l’habilitació de nous espais o la suspensió de visites concertades. Focalitzant l’atenció en els primers mesos de la pandèmia, en el període març-juny l’entitat va posar al servei dels pacients 3 dispositius hospitalaris (un dels quals un “hospital de campanya” atès íntegrament per professionals de l’entitat i muntat en poc més d’una setmana) mitjançant els quals va atendre prop de 900 pacients ingressats -un centenar dels quals a la UCI, la qual va quadruplicar la seva capacitat habitual-. A nivell d’Atenció Primària, es van atendre més de 300.000 trucades i 4 equips d’Atenció Domiciliària i 11 equips EAR’s van donar cobertura 7/7 als residents de Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Olesa de Montserrat. Pel que fa a recursos humans, l’emergència sanitària va obligar a recórrer a gairebé una setantena de noves contractacions i al voltant de 600 professionals van adaptar la seva jornada laboral als requeriments de la pandèmia.


Els millors indicadors de llistes d’espera dels darrers 10 anys

La represa de l’activitat quirúrgica al maig -MútuaTerrassa va ser de les primeres entitats sanitàries a fer-ho a Catalunya- ha permès millorar considerablement els nivells de les llistes d’espera, situant molts dels indicadors -tant de llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, com de proves diagnòstiques i de visites de l’atenció especialitzada- per sota de la mitjana de Catalunya. En aquest sentit, pel que fa a aproves diagnòstiques, es posas en valor que tant en el cas dels TACs com les ressonàncies magnètiques els dies d’espera a MútuaTerrassa son bastant inferiors als de la mitjana de Catalunya (41 vs 60 i 61 vs 66 respectivament). En referència a les visites a especialistes, tant en el servei de Digestiu, com el d’Otorrinolaringologia, el de Traumatologia o el de Neurologia, l’entitat presenta un temps d’espera notablement
inferior al de la mitjana de Catalunya (47 vs 96, 31 vs 136, 108 vs 157 i 39 vs 84). Els resultats econòmics de l’exercici han estat positius ja que s’ha registrat un increment d’ingressos important, vinculat a la Covid19. Aquesta circumstància va possibilitar fer efectiu el pagament
de la Direcció Per Objectius (DPO) als professionals de l’entitat. Pel que fa a l’Àmbit de Servei Sociosanitari, a l’iniciar-se la pandèmia -tal i com va fer d’Àptima Centre Clínic- es va posar al servei de la FAMT per tal d’unificar la gestió transversal integrada de totes les instal·lacions de MútuaTerrassa al Campus de Terrassa i fer front a les enormes necessitats d’hospitalització derivades de la pandèmia.

Engega el Compromís Verd de MútuaTerrassa
Al juliol de 2020 l’entitat es va comprometre amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió ambiental, l’economia circular i la salut en els hàbitats urbans. L’acord es va traduir en el Compromís Verd de MútuaTerrassa, el qual, defineix el full de ruta que aposta per sistemes d’estalvi d’aigua i energia, per les energies renovables i per la millora contínua de la seva gestió ambiental. La crisi sanitària de la Covid-19 ha suposat, en aquest sentit, una oportunitat per fer palès el salt innovador i qualitatiu en l’activitat d’AXIOMA, que ha apostat per l’economia circular i la sostenibilitat i ha processat més d’un milió de bates de protecció reutilitzables, al servei dels grans centres sanitaris del país.

Les dades de l’activitat de la mutualitat
Pel que fa al sector assegurador en el seu conjunt, l’evolució de l’any 2020 ha estat dispar segons l’activitat. En aquest sentit, a MútuaTerrassa, en la seva activitat de l’Asseguradora, el volum de primes totals ha assolit més de 11,4 milions d’euros. El fet d’haver viscut una crisi sanitària mundial, el creixement del ram de l’assistència sanitària ha estat del 0,3%. La sinistralitat i la ràtio combinada de No Vida s’han situat en nivells similars a l’any anterior amb un lleuger repunt de 0,7 i 0,8 punts, respectivament.

Les xifres

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa