Al llarg del 2020, el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM) va desenvolupar nombrosos seguiments en l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En les conclusions destaquen la davallada de les poblacions d’ocells, micromamífers, esquirols i conills i l’increment dels mamífers carnívors, informa Matadepera.cat.

La comunitat d’ocells ha experimentat una davallada especialment en el bosc de caducifolis, tanmateix, les pinedes mediterrànies, les pinedes humides i el bosc de caducifolis continuen essent els hàbitats que concentren major nombre d’individus i major riquesa d’espècies a la primavera. També es conclou que s’ha constatat una reducció molt significativa de l’abundància de micromamífers, tot i això, els hàbitats oberts i semioberts amb sotabosc herbaci o de romaní, concentren major nombre d’individus i d’espècies. La biomassa de micromamífers, indicador de la disponibilitat d’aliment per a depredadors, també ha experimentat una disminució important que podria veure’s reflectida en una menor reproducció dels seus potencials depredadors. Els registres de cabirols i senglars estan per sota dels valors obtinguts al 2019.

Nou comentari