MónTerrassa
La Pepeta demana la retirada immediata de la jornada reduïda del setembre

Comunicat de la Pepeta

Davant de la situació creada pel Departament d’Educació en aquest final de curs 21-22 i de cara al començament del curs vinent, 22-23, en relació amb la jornada intensiva de setembre, les AFA que formem part de la Pepeta (Plataforma d’AFA d’Escola Pública de Terrassa) mostrem el nostre desconcert i descontentament amb la manca de previsió i d’organització del Departament i amb l’abandonament de l’escola pública pels següents motius:

JORNADA INTENSIVA DE SETEMBRE

 1. És mentida que hi hagués un clam popular cap a la jornada intensiva per part de les famílies i Affac així ho ha desmentit, igual que fem des de la Pepeta. En tot cas, les reivindicacions de jornada intensiva no se satisfan amb el plantejament del setembre ni les entitats representants de les AFA d’escola pública hem sigut consultades sobre la qüestió.
 2. No es resol els problemes de conciliació de la vida familiar i laboral, ans al contrari, els agreuja i obliga a buscar recursos propis a les famílies (familiars, cangurs, etc.) ja que hi ha dubtes raonables sobre la idoneïtat de la franja 15:30-16:30, i la garantia d’atenció i el benestar de l’alumnat. Això evidencia una nova bretxa social entre qui pot buscar i accedir aquests recursos i qui no.
 3. La concertada no farà aquesta jornada intensiva i la pública està obligada. No es lluita contra la segregació escolar, sinó que s’aprofundeix i s’augmenta exponencialment la desigualtat.

FRANJA 15:30-16:30

 1. És un sobrecost pel pressupost públic d’Educació. Que és molt més necessari invertir-lo en altres millores i reivindicacions que s’han demanat anys enrere, deficiències que el Departament és coneixedor i ni arregla ni sembla tenir interès a mitjà termini. Es pagaran entitats privades per fer un servei públic quan ja tenim pagat el personal propi de les nostres escoles: es diuen mestres.
 2. No existeixen prou persones al país per ser contractades com a monitors/es de lleure que puguin garantir l’atenció a l’alumnat d’escola pública, però sí que tenim tot el professorat disponible des del 5 de setembre, personal altament qualificat i que gaudeix de la total confiança de les famílies i els alumnes.
 3. No s’ha organitzat amb dedicació aquesta hora de tarda i, novament, tot recau sobre les Direccions de les escoles. No hi ha garanties que es pugui satisfer les demandes de personal, tret del fet que aquesta franja és tan decebedora i causa tanta desconfiança entre les famílies que segurament ningú que no faci servir el servei de menjador portarà els seus fills a la tarda. Així el Departament es posarà una medalla d’èxit totalment immerescuda.
 4. El sistema d’elecció de les empreses, en el cas de Terrassa, és, a més, opac i coent, ja que l’empresa Sehrs està actualment oferint el servei de menjador interinament fins que el jutge no dicti sentència sobre el recurs que ella mateixa va interposar en quedar exclosa per oferta temerària en el concurs administratiu per oferir el servei de menjador escolar.
 5. Tenint en compte la qualitat del servei de monitoratge i la de les activitats a què ens té acostumats l’empresa esmentada (reiterem que per una manca d’atenció als seus propis equips humans), allargar una hora més aquest servei, en el mes de setembre, que es preveu calorós, als patis de les nostres escoles, que també són molt calorosos, no té cap sentit pedagògic ni funcional cap a les famílies i sembla complir una inútil idea d’aparcament de criatures. L’escola pública no és això.
 6. L’atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials no està garantit! No hi ha garantia de compliment de la necessària atenció d’aquest alumnat, ni durant l’espai de menjador, ni durant la franja 15:30 – 16:30. Això s’acumula a la
  tradicional manca d’atenció que ofereix el Departament a l’educació inclusiva a l’escola pública d’aquest país.

COMUNICACIÓ DEL DEPARTAMENT

10.Des de bon començament, el malestar de tota la comunitat educativa amb la cúpula del Departament i, molt especialment, amb el Conseller Cambray, ha marcat aquest curs, amb mobilitzacions i manca de diàleg i de consens. La majoria de mesures han estat comunicades en roda de premsa, tant al personal docent com a les entitats representants de famílies. El menyspreu demostrat així i, en el cas de les AFA, amb l’extensió d’una ombra de sospita sobre la seva acció en el marc del funcionament de l’escola pública, és un greu insult cap a la comunitat educativa. El resultat ha estat que ha calat la fal·làcia dins l’opinió pública, i gràcies a la difusió en els mitjans de comunicació públics i privats del país, que el descontentament ha esdevingut per començar el curs una setmana abans, el dia 5 de setembre, obviant tota la resta de mesures improvisades, inútils o directament contraproduents cap al bon funcionament de l’escola pública.

És per això, que des de la Pepeta creiem que aquesta mesura és:

ARBITRÀRIA, perquè no està consensuada i no respon a criteris tècnics,
INNECESSÀRIA, perquè no respon a cap demanda social,
INÚTIL, perquè no resol cap problema,
PROBLEMÀTICA, perquè complica la vida de les famílies i dels docents,
CARA, perquè paguem el doble de personal per tenir la meitat de l’atenció,
SEGREGADORA, perquè afecta només a l’escola pública i no a la concertada.

Tal com ve argumentant l’aFFaC des de la primera reunió sobre l’avançament del curs, si l’objectiu ha de ser realment millorar els aprenentatges de l’alumnat més vulnerable i afavorir la conciliació laboral, defensem la jornada sencera des de l’inici de curs i que es
compensi l’excés d’hores lectives amb un millor repartiment dels dies de vacances entre els períodes de Nadal i Setmana Santa. El progrés educatiu, en aquest cas, no ha d’anar enfrontat a les condicions laborals i horari dels professionals, així que aquesta reivindicació ha d’anar acompanyada de totes les altres que hem fet: més recursos, professionals i infraestructurals, i millor atenció a les necessitats especials de suport educatiu.

Animem a totes les direccions i equips docents i a totes les AFA d’escola pública i totes les famílies de Terrassa i de Catalunya a expressar les seves queixes per escrit al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, tant sigui per instància escrita al
mateix departament, a través de les xarxes socials, a través dels mitjans de comunicació i sumant-se a les mobilitzacions i accions que es puguin organitzar en un futur immediat.

És per tot això que demanen la retirada immediata de la jornada reduïda del setembre per al curs 2022-2023 i que comenci el curs en la jornada partida habitual.

Per una educació pública i de qualitat?

Nou comentari

Comparteix