MónTerrassa
El nivell educatiu millora en les últimes generacions de joves al Vallès

“El nivell educatiu ha millorat en les darreres generacions i la població més jove”. Aquesta és una de les principals conclusions que extreu l’informe del Consell Comarcal del Vallès Occidental de les últimes dades disponibles de l’Estadística dels estudis de la població de l’Idescat. Segons l’informe, el nivell formatiu de la població ha millorat de forma persistent en les últimes generacions, ja que la proporció de població amb estudis superiors augmenta a mesura que disminueix l’edat. 

Segons les últimes dades, un terç de la població major de 14 anys del Vallès Occidental té assolits estudis superiors (262.245 persones), concretament el 33,6%. Aquest nivell formatiu més elevat agrupa ensenyaments de grau superior de formació professional, graus universitaris, màster i doctorats, entre d’altres. D’entre aquesta població, el gruix de persones titulades en estudis superiors es concentra entre les franges de 30 a 39 anys. 

“Cada generació ha assolit nivells de formació més elevats que les precedents”

Tal i com es mostra en el gràfic, cada generació ha assolit nivells de formació més elevats que les precedents. L’informa explica que “actualment, el nivell educatiu és un factor determinant per arribar a ocupar determinats llocs de treball i el fet de no posseir un nivell d’estudis superiors exclou d’un gran nombre de posicions laborals”. Així, les generacions més joves han anat augmentat el nivell formatiu, del tal manera que la franja dels 30 anys concentra la majoria de persones titulades en estudis superiors.

Població de 15 anys o més segons nivell d’estudis assolits per sexe (%). Vallès Occidental. 2020 | Gràfic de Consell Comarcal del Vallès Occidental

Hi ha més dones al Vallès amb estudis més elevats

Entre les persones que han assolit com a màxim estudis d’educació primària es registra una major presència de dones (60,1%) que d’homes (39,9%). En canvi, tot i que la diferència és menor, les dones també presenten proporcions més elevades (53%) d’assoliment d’estudis superiors que els homes (47%). Això és degut, d’una banda, al fet que les dones de les generacions amb edats més avançades accedien menys que els homes a la formació. I, d’altra banda, per una major tendència de les dones de les generacions més joves a cursar estudis més enllà de les etapes obligatòries.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa