Els darrers dies s’han detectat fins a tres exemplars de vespa asiàtica al Parc de Sant Jordi. S’ha buscat el rusc, però no ha estat possible trobar-lo, explica un expert en entomologia a Món Terrassa. En el cas de detectar-ne alguna, es recomana no intentar capturar-la, pel risc de picada que suposa. La persona que detecti un niu ha de mantenir-se a una distància mínima de 5 metres. No acostar-s’hi sense l’equip de protecció adequat. La Vespa Velutina és una espècie exòtica catalogada com invasora que causa greus perjudicis al sector apícola català̀, ja que afecta directament a l’abella de la mel. Tot i que es recomana extremar les precaucions, cal tenir en compte que la picada d’aquesta vespa no és més perillosa que la de qualsevol altra vespa o abella autòctona, excepte en aquelles persones que en siguin al·lèrgiques.

Nou comentari