Des d’aquesta setmana les famílies amb infants i adolescents de 0 a 16 anys poden participar al Pla Local de la Infància i l’Adolescència de Terrassa contestant a una enquesta. A través d’aquest qüestionari l’Ajuntament vol recollir informació útil sobre les més de 40.000 persones menors de 17 anys que viuen a la ciutat.

L’enquesta es pot respondre fins a mitjans d’abril a https://participa.terrassa.cat/processes/plia.

Aquesta enquesta és una de les principals vies per obtenir informació en la fase de diagnosi del Pla, però no l’única. També s’han preparat enquestes adreçades a una mostra representativa d’infants i adolescents, que es duran a terme gràcies a la col·laboració de diferents escoles de primària, secundària i educació especial.

D’altra banda, també es passarà una enquesta als membres del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència. Finalment, els mesos d’abril i maig es faran tallers participatius amb escoles, entitats de lleure, professionals que treballen amb infants i adolescents i altres agents, que serviran també per recollir informació, analitzar-la i fer propostes d’accions. La regidora d’Infància i Adolescència, Ona Martínez, ha fet una crida a totes les famílies amb infants i adolescents perquè participin a l’enquesta: “necessitem saber com és, què pensa i què necessita la infància i l’adolescència de la ciutat, i sense les famílies difícilment podrem tenir tota aquesta informació, sobretot si parlem de petita infància”, ha dit la regidora, qui ha afegit que “tota aquesta informació serà clau per dibuixar el mapa en el qual orientar-nos per fer una ciutat que tingui més en compte la infància i l’adolescència, que ajudi a empoderar-la i que garanteixi els seus drets”.

Nou comentari