Aquest dimecres, dia 29 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll, que té per objectiu preservar l’ambient acústic i evidenciar les molèsties que el soroll genera a la nostra salut. Enguany, aquest Dia Internacional coincideix amb un escenari inèdit, necessari per afrontar la pandèmia de la Covid-19 on, des del 14 de març, s’han limitat els desplaçaments diaris, s’ha prohibit la concentració de persones, s’ha reduït el trànsit rodat i s’han tancat establiments i locals comercials de serveis no essencials. En definitiva, una davallada del soroll ambiental que permet escoltar el silenci de la ciutat i revalorar els sons de la natura com a patrimoni ambiental.

A Terrassa, el trànsit és el principal factor de contaminació acústica i ha estat un dels elements que ha incidit directament en una dràstica reducció del soroll ambiental. El valor global representatiu de la caiguda, a tota la ciutat i durant les cinc primeres setmanes de confinament, ha estat de 5,2 dB(A) de mitjana (s’han registrat moments del dia, i dies de la setmana, en què aquests valors han estat més alts). De dilluns a dijous la mitjana ha estat de 3,9 dB(A) i, de divendres a diumenge, de 7 dB(A). Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi que l’Ajuntament ha fet per conèixer fins a quin punt el confinament ha afectat als nivells sonors de la ciutat.

Cal assenyalar que, pel que fa al trànsit, reduir 3 dB equival a què circulen la meitat de vehicles que ho fan habitualment i que reduir 6 dB representa disminuir a una quarta part el nombre de cotxes en circulació. L’informe s’ha elaborat comparant els valors mitjans setmanals dels principals indicadors durant les setmanes de reclusió, amb un patró calculat a partir d’una mitjana anual de 2019. El monitoratge de les dades s’ha fet amb els 9 punts de control operatius, situats en llocs estratègics de la ciutat, que permeten analitzar l’evolució dels nivells sonors.

Els punts on s'han fet deteccions de soroll
Els punts on s’han fet deteccions de soroll | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

Principals conclusions

 El valor global representatiu de la caiguda del soroll a Terrassa durant les cinc primeres setmanes de confinament és de 5,2 dB(A) (3,9 de dilluns a dijous i 7 de divendres a diumenge).

 La caiguda durant la franja horària de dia i de nit és similar i és lleugerament inferior a la de l’horari de vespre.

 La reducció més important del nivell sonor es va produir la primera setmana de confinament. La segona setmana es va mantenir la tendència a la baixa. La tercera i la quarta, es va produir un estancament. La cinquena setmana els nivells repunten.

 La caiguda més gran de decibels es produeix a la plaça Vella, perquè és el cor de la ciutat, el lloc on es fa més vida social al carrer, actes lúdics i festius, i també perquè hi ha moltes terrasses amb activitats de restauració.

 La més baixa, en canvi, es produeix a plaça del Rector Homs, perquè és una zona tranquil·la de vianants, amb poca activitat social al carrer i de baix nivell sonor.

 La disminució del soroll al carrer del Portal Nou recull també els canvis de mobilitat introduïts per la Zona de Baixes Emissions (canvi de sentit i restriccions a la circulació, excepte vehicles autoritzats i accés als aparcaments de comerços).

 La caiguda a la rambleta del Pare Alegre i també a la carretera de Martorell (carreteres de penetració) és superior a la registrada a la carretera de Montcada i al passeig del Vint-i-dos de Juliol (rondes i avingudes), la qual cosa indica que la mobilitat interurbana ha baixat més que la mobilitat urbana.

 El descens registrat al carrer de la Rasa, també important, recull l’aturada de les activitats d’oci al Centre, especialment les nits del cap de setmana (oci nocturn).

Tots els sensors detecten un lleu repunt a la tercera setmana de confinament, que coincideix amb la primera de confinament total. Aquest repunt no és real, és degut als episodis de pluja d’aquella setmana

Quadre amb els valors de soroll
Quadre amb els valors de soroll | Aj. Terrassa

!--akiadsense-->

Nou comentari