MónTerrassa
Un cotxe abandonant (per tothom) al Segle XX de Terrassa

Un cotxe abandonat al barri del segle XX causa malestar i queixes entre els veïns del barri del Segle XX de Terrassa. Un dels residents ha fet arribar la seva protesta a Món Terrassa per la presència d’un cotxe abandonat des de fa mesos i mesos al carrer Navas de Tolosa amb Guillem de Muntanyans. L’egarenc lamenta que el vehicle roman allà de manera inexplicable malgrat l’avís de l’Ajuntament. I és que l’administració local va enganxar-hi el corresponent paper en què alertava el propietari que si no retirava el vehicle de la via pública en un termini màxim d’un mes a comptar des del 26 de març de 2021, seria Egarvia qui traslladaria el vehicle a un centre autoritzat de tractament per la seva descontaminació i destrucció.

Han passat els mesos i el vehicle continua allà. Propietari, i ara també l’Ajuntament, semblen haver-se’n oblidat, lamenta el veí, que subratlla que està ocupant una plaça d’aparcament que seria molt útil pels residents i que causa inseguretat pels possibles furts i pillatges que pot suposar tenir-lo allà.

Des de l’Ajuntament recorden que s’ha iniciat és el procés d’incoació del corresponent expedient administratiu per deixadesa del propietari però que si aquest vol donar de baixa el turisme l’únic que ha de fer és autoritzar-los perquè puguin realitzar els tràmits corresponents de baixa, retirada i desballestament. Els tràmits, que són totalment gratuïts, es poden fer a través del web municipal clicant aquí.

El barri del Segle XX per la seva composició és un dels més afectats per la presència de cotxes abandonats. Malgrat que amb les obres d’urbanització de diferents pastilles -per la desaparició de les antigues fàbriques- han fet una mica de neteja, continuen quedant vials que resulten molt “atractius” per deixar-hi allà el vehicle i no tornar-hi més. Durant el 2020, a Terrassa es van obrir un total de 271 expedients, dels quals 93 es van donar per finalitzats.

Com activar el procediment de retirada

Hi ha dos tipus de procediment en els expedients dels vehicles presumptament abandonats:

Ordinari:

· A instància d’un particular: Hi ha un tràmit a la Seu electrònica per als ciutadans que vulguin comunicar la presència a la via pública d’un vehicle presumptament abandonat (“Reclamació per a la retirada de vehicles abandonats”). Es demana a la Policia Municipal que faci la primera verificació i si es localitza e vehicle aixeca la primera que dóna inici a l’expedient.

· D’ofici: quan es detecta directament pels agents deixen constància del fet mitjançant una novetat i aixequen la primera acta que dóna inici a l’expedient. Un cop realitzada la primera acta de verificació es deixa passa un termini d’uns quinze dies per realitzar una segona verificació per part de la Policia Municipal i comprovar si el vehicle encara està estacionat a la localització, si no està s’arxiva l’expedient i si està s’aixeca la segona acta. A partir d’aquí el personal administratiu requereix a titular del vehicle perquè el retiri en el termini d’un mes o presenti al·legacions i se li informa que si no el retirà es presumirà que està abandonat i es retirarà per desballestar-lo com a residu sòlid. Un cop passat el termini del mes es realitza la tercera verificació, si el vehicle no està s’arxiva l’expedient i si el vehicle està es dóna ordre a Egarvia per a que retiri el vehicle i comenci els tràmits de desballestament.

Urgent: quan per raons de seguretat el vehicle s’ha de retirar de la via pública abans de requerir al seu titular. El procediment s’abreuja molt.

. La Policia Municipal és qui determina la urgència i aixeca acta deixant constància d’aquest fet, acte seguit es dóna ordre a Egarvia pe a que retiri el vehicle i el deixi a les seves dependències mentre es requereix al titular perquè regularitzi la situació del vehicle en el termini d’un mes sota l’advertiment que si no el retira o presenta al·legacions es desballestarà com a residu sòlid.

. El procediment que es segueix amb els vehicles de matrícula estrangera és lleugerament diferent, en tant que no es poden fer comprovacions a les bases de dades d’identificació del vehicle, propietari, etc., i per tant no es poden fer notificacions ni publicacions.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa