El Govern ha aprovat la memòria preliminar a l’Avantprojecte de llei per erradicar l’antigitanisme. Es tracta d’una iniciativa legislativa reivindicada per la societat civil gitana des de fa anys i pel Parlament de Catalunya recentment, que vol combatre les situacions de discriminació de les quals encara avui són víctima els gitanos i les gitanes. En aquest sentit, la norma impulsarà una política pública específica per aquest tipus de discriminació, actualitzarà i harmonitzarà els marcs normatius existents i contribuirà a millorar el treball coordinat entre les administracions públiques i les entitats socials gitanes. La Generalitat de Catalunya seria la primera administració a crear una llei específica integral per donar resposta a l’antigitanisme, de forma participada amb representants del poble gitano.

La persistència d’actes i de mecanismes de discriminació envers les gitanes i els gitanos, així com la preocupació en relació amb l’increment de discursos d’odi, racistes i excloents, ha motivat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a impulsar aquesta normativa amb complicitat amb les entitats gitanes. En aquest sentit, el text remarca que l’antigitanisme no és només una expressió de discriminació i odi, sinó que contribueix i impulsa l’exclusió social d’aquest poble.

Mitjançant el Pla integral del Poble Gitano, les entitats gitanes i el Govern ja implementen actuacions a favor de l’equiparació socioeconòmica de la població gitana amb la resta de la societat de la qual forma part. Malgrat els esforços, persisteix la discriminació envers la població gitana a Catalunya. És per això que es considera necessari reforçar el marc normatiu amb una llei que atengui les especificitats de l’antigitanisme i contribueixi a articular les mesures legals i institucionals existents. Amb la nova norma es reconeixerà amb rang legal l’antigitanisme, com una xacra que cal remoure i com un fenomen a contemplar en el disseny i l’aplicació de polítiques públiques als diferents àmbits d’actuació: habitatge, educació, treball, salut, oci o comunicació. L’avantprojecte inclou mesures com la creació un servei d’atenció integral i la regulació d’un marc sancionador específic en aquesta matèria.

El text també posa en valor el paper de les administracions locals. En aquest sentit, hi ha 22 ens locals a Catalunya que estan implementant accions en el marc del contracte programa dirigides específicament a la població gitana. La llei per a l’erradicació de l’antigitanisme suposarà una eina molt útil per a l’Administració local, atès que sovint es troba amb barreres en la seva intervenció a causa de conductes derivades de l’antigitanisme.

Nou comentari