Camí de Can Gonteres a Terrassa

Camí de Can Gonteres a Terrassa | Aj. Terrassa

Aquest estiu han començat els treballs per millorar el tractament de les aigües residuals a la urbanització de Can Gonteres. Les obres s’executen gràcies al conveni de col·laboració signat el març de 2020 entre els ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls, que permet agilitzar les actuacions programades en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, per al 2022-2027.

L’Ajuntament de Viladecavalls és qui ha realitzat la licitació, adjudicació i formalització del contracte d’execució d’obres del Projecte de Bombament de les aigües residuals de Can Gonteres. També s’ha compromès a la seva execució, explotació, manteniment i conservació de la instal·lació fins a la inclusió del sistema de sanejament executat al sanejament públic en alta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Les obres permetran millorar el tractament de les aigües residuals i substituir de manera funcional l’estació depuradora existent. Els treballs, a càrrec de l’empresa Dipco Olesa Empresa Constructora, estan licitats per 64.657,57 euros i la previsió és que finalitzin al setembre.

El projecte preveu, després de l’estudi d’alternatives realitzat i prèvia consulta amb l’ACA, la construcció d’un bombament per impulsar les aigües residuals urbanes d’aquesta part del barri fins a la seva connexió a la xarxa en alta del municipi de Viladecavalls i el desmantellament de la depuradora obsoleta del Torrent de Can Gonteres.

El barri està dividit pels termes municipals de Terrassa (Can Gonteres) i Viladecavalls (Sant Miquel de Gonteres). Actualment, té unes 150 parcel·les que no estan connectades al sistema de sanejament general, de les quals 86 estan situades al terme de Terrassa. Això representa que més de la meitat del cabal d’aigües residuals recollides que es depuren a la instal·lació de Viladecavalls són de Terrassa. La depuradora, situada al torrent de Can Gonteres, va ser construïda a finals de la dècada dels 1980 i ha deixat de funcionar correctament.

Nou comentari